Siedziba

Następny

Laboratorium

Następny

Głównym zadaniem naszego laboratorium jest kontrola jakości, wszystkich wytwarzanych przez nas produktów oraz tworzenie nowych receptur i towarów.

Przy użyciu specjalistycznych urządzeń oraz wdrożonym systemie jakości prowadzone są takie badania jak:

 • badania gęstości farb, gruntów
 • badania gęstości objętościowej, gotowych mas tynkarskich
 • badania gęstości nasypowej zapraw klejowych, zapraw tynkarskich
 • badania konsystencji
 • badania przyczepności, klejów i mas tynkarskich do różnych podłoży
 • badania na ściskanie, zginanie
 • badanie odporności na wodę farb, gruntów, tynków, klejów oraz zapraw tynkarskich
 • badanie odporności powłok na wycieranie
 • badania przyczepności farb
 • badanie zdolności gruntu do wiązania podłoża
 • kontrolowanie powtarzalności dozowania pigmentów do farb i tynków

Koncepcja rozbudowy firmy Astex

Następny

Imprezy plenerowe firmy Astex

Następny