Najczęściej popełniane błędy przy dociepleniu ścian domu

Przy docieplaniu ścian budynku możemy popełnić mnóstwo błędów, a ich konsekwencje nie zawsze będą widoczne od razu. Mogą one ujawnić się, ze względu na specyfikę ocieplenia nawet po kilku latach. Dlatego tak istotne jest, by docieplając budynek uniknąć wszelkich możliwych niedociągnięć i błędów oszczędzając sobie tym samym kłopotów w przyszłości. Aby dobrze przygotować się do ocieplania budynku, koniecznie przeczytaj poniższy tekst, który wyjaśni Ci jak prawidłowo przygotowywać systemy ociepleń. Zanim zabierzemy się do pracy przy docieplaniu budynku musimy pomyśleć o zabezpieczeniu remontowanego budynku. Należy okleić folią wszystkie okna, by ochronić je przed zabrudzeniem. Dobrze tez, gdy rusztowanie zabezpieczone jest siatką. Zabezpiecza to elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem. Istotnym elementem przy docieplaniu budynku jest wykonanie pracy zgodnie z dokumentacją projektową. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości z nią związane, to powinniśmy od razu je rozwiać. Poniżej przedstawiam kilkanaście elementów, których zawarcie w dokumentacji projektowej powinno uruchomić naszą czujność:
 • Podawanie ogólnej nazwy materiału (np. gont) nie określając przy tym jego rodzaju,
 • Podawanie kilku materiałów posiadających różne właściwości (np. cegła ceramiczna pełna lub wapienno-piaskowa),
 • Niepodawanie grubości warstw przegrody warstwowej
 • Nieopisywanie rodzaju warstw
 • Niepodanie wartości współczynników U i E dla przegród zewnętrznych lub ogólnikowe twierdzenie, że odpowiadają one normom,
 • Podawanie wartości współczynnika E tylko dla ścian zewnętrznych,
 • Brak zamieszczonych obliczeń wartości współczynników,
 • Nieuwzględnienie dodatków na mostki cieplne,
 • Nieinformowanie o prawidłowych rozwiązaniach technicznych miejsc o obniżonej izolacyjności,
 • Brak rysunków detali budowlanych lub niestaranne wykonanie tychże ,
 • Powoływanie się na nieaktualne normy prawne.
 
Docieplanie budynków - typowe błędy

Systemy ociepleń i docieplanie budynków – typowe błędy

Błędy przy docieplaniu budynku i stosowaniu systemów ociepleń

Przy docieplaniu budynku można również popełnić wiele błędów wykonawczych. Pozwolę sobie podzielić je na kilka kategorii.

Błędy przy przygotowywaniu podłoża:

Podłoża można podzielić na nowe – czyli te zaprojektowane z myślą o docieplaniu oraz stare, te, przy których budowaniu nie uwzględniono perspektywy docieplania. Niezależnie od tego o jakim podłożu rozmawiamy musimy pamiętać, by było ono wystarczająco suche, czyste oraz miało dobrze uregulowaną chłonność. Gdy już zapewnimy te elementy musimy jeszcze pilnować, by przy docieplaniu nie popełniono takich błędów jak złe obliczenie geometrii ścian czy nieodpowiednie (lub całkowity jego brak) zagruntowanie powierzchni. Konsekwencją pominięcia tych elementów przygotowania się do pracy przy docieplaniu może być nawet całkowite odspojenie układu ocieplenia. Przed przystąpieniem do tychże prac powinniśmy również wyrównać ściany odpowiednimi zaprawami klejowymi, zmyć starą powierzchnię oraz zabezpieczyć podłoże preparatem grzybobójczym. Gdy już odpowiednio zajęliśmy się podłożem, to pora przejść do następnego etapu prac jakim jest montaż termoizolacji.

Błędy popełniane przy montażu termoizolacji:

Jeśli na tym etapie prac popełnimy jakiekolwiek błędy, to nie będzie możliwości ich późniejszego naprawienia, co będzie miało wpływ na kolejne warstwy systemu ociepleń. Jeśli na tym etapie źle dobierzemy klej, to ryzykujemy odspojeniem się poszczególnych warstw systemu ociepleń co może skutkować koniecznością rozebrania go. Nieodpowiednie klejenie płyt nie da odpowiedniej przyczepności i również może doprowadzić do odspojenia. Podobny skutek, poza korozją biologiczną i spadkiem efektywności docieplenia może spowodować rozszczelnienie izolacji. nieodpowiednia pogoda panująca w trakcie prac nad dociepleniem może za szybkie wysychanie kleju i nieskuteczne połączenie układu (przy wysokich temperaturach) albo odwrotnie, przy dużej wilgotności i w niskiej temperaturze proces wiązania może się wydłużyć. Nawet do katastrofy budowlanej może doprowadzić brak odpowiedniego przewiązania  płyt przed ich przyklejaniem. Dlatego ten etap (montaż termoizolacji) jest kluczowy. Podczas montowania termoizolacji należy więc zwrócić uwagę na odpowiedni dobór kleju, klejenie płyt (nie należy ich kleić na placki), niepozostawienie wolnych szczelin pomiędzy brytami, warunki termiczne panujące w trakcie prowadzenia naszych prac, równe przyklejanie brytów oraz przewiązywanie płyt przed ich przyklejeniem. Najlepiej jest stosować produkty tylko renomowanych producentów, a przy klejeniu dobrze jest zastosować tzw. pryzmę obwodową. Prace przy dociepleniach należy prowadzić od marca do października, to gwarancja uzyskania odpowiedniej dla efektywnej pracy temperatury. Następnym etapem prac przy docieplaniu budynku jest kołkowanie, czyli nic innego jak dodatkowe mechaniczne przymocowanie warstwy termoizolacji. Przy kołkowaniu również można popełnić błędy. Jakie?

Błędy popełniane przy kołkowaniu:

 • Zły dobór rodzaju kołka,
 • Nieodpowiednia liczba kołków oraz zamocowanie ich w złych miejscach,
 • Złe zamocowanie kołków.
Konsekwencjami powyższych błędów mogą być: powstawanie mostków termicznych, osłabienie układu oraz powstanie na izolacji niechcianych „wzorków”. Podczas kołkowania dobrze jest konsultować się z producentami dociepleń i postępowanie według ich instrukcji. Jeśli zdarzy nam się wbić kołek za głęboko należy w takim miejscu umieścić zaślepkę wykonaną z takiego samego materiału jak ocieplenie lub wypełnić je pianką niskorozprężoną. W dalszej części tekstu zajmijmy się wykonywaniem warstwy zbrojącej czyli zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej.

Błędy popełniane przy wykonywaniu warstwy zbrojącej:

 • Nieodpowiednie przygotowanie powierzchni ocieplenia,
 • Nieprawidłowe zamocowanie zabezpieczeń naroży budynku,
 • Brak dodatkowych wzmocnień w narożnikach otworów,
 • Stosowanie nieodpowiedniej siatki zbrojącej,
 • Nieprawidłowe wtopienie warstwy zbrojącej,
 • Brak odpowiedniego zakładu,
 • Nakładanie następnej warstwy kleju po wyschnięciu poprzedniej,
 • Niestaranne wykonanie warstwy zbrojącej.
Konsekwencjami tych błędów mogą być: odspojenie narożników w całości lub we fragmentach a nawet całego układu, spękanie tynku, oraz większe zużycie kleju i właśnie wspomnianego tynku. Aby tego uniknąć należy korzystać z autoryzowanych materiałów (ze swej strony mogę szczerze zarekomendować firmę Astex produkującą i dystrybuującą tynki silikonowe, tynki akrylowe, mineralne, zaprawy klejowe oraz farby) oraz stosować się do ich instrukcji. Najprostsze do wyłapania wydają się być błędy przy tynkowaniu i właśnie nimi teraz się zajmiemy.

Błędy popełniane przy tynkowaniu:

 1. Zły dobór tynku,
 2. Nieprawidłowe rozcieńczanie podkładu,
 3. Praca w nieodpowiednich warunkach pogodowych,
 4. Brak przerw technologicznych.
Konsekwencjami błędów popełnianych podczas tynkowania mogą być: obniżenie przyczepności tynku, odspojenie go, nierównomierna chłonność powierzchni oraz wysychanie tynku w przypadku pracy w miesiącach letnich. Aby tego uniknąć należy zabezpieczyć powierzchnię do czasu pełnego związania. Można to zrobić przy pomocy siatek i plandek osłonowych. Z niskimi temperaturami możemy poradzić sobie budując tzw. cieplik z zastosowaniem dmuchaw ciepła. Poważnym błędem jest również niezachowanie przez wykonawców odpowiedniej kolejności wykonywanych prac. Najpierw należy nałożyć klej a dopiero potem zatapiać w nim siatki, nie wolno nakładać tynku bezpośrednio na nią pomijając gruntowanie. Wielu wykonawców decyduje się na docieplanie budynków metodą lekko mokrą (ETICS – z ang. External Thermal Insulation Composite System). Na popularność tej metody duży wpływ posiada prostota jej wykonania, a w naszym kraju możemy znaleźć wielu fachowców, którzy podejmą się docieplenia naszego domu tą metodą. Jednak i przy tej metodzie mogą zdarzyć się błędy, warto więc je poznać, by się przed nimi ustrzec. Tutaj również należy zwrócić uwagę na sposób przygotowania dokumentacji projektowej. Często przy jej przygotowaniu dochodzi do pomijania szczegółów architektonicznych, sposobów wykonywania obróbek blacharskich oraz określania rodzaju i liczby potrzebnych łączników mechanicznych.

Dokumentacja projektowa dla dociepleń

Podobnie jak przy standardowej metodzie należy zwrócić uwagę to, aby dokumentacja projektowa była prawidłowo wykonana, na odpowiednie przygotowanie powierzchni, na geometrię ścian, stosowanie tylko produktów uznanych marek, nieklejenie na placki, przewiązania płyt termoizolacyjnych, niewypełnianie styków płyt, nieprawidłowe osadzenie kołków, brak uszczelnień przy obróbkach blacharskich, oraz brak ukośnych pasów z siatki w narożach otworów, co powoduje powstawanie ukośnych pęknięć w tych miejscach. Należy także wyszlifować warstwę ociepleniową, inaczej elewacja wyjdzie nierówna. Podsumowując, niezależnie od tego jaką metodę obraliśmy do wykonywania prac przy docieplaniu domu koniecznie trzeba postępować według instrukcji jakie możemy znaleźć na opakowaniach produktów koniecznych do wykonywania tychże prac oraz zasięgnąć języka u fachowców. Można też wynająć odpowiednia firmę zajmującą się takimi pracami, ale pamiętajmy, że nawet one czasem popełniają  błędy.

Leave a Reply