AKTUALIZACJA 2019

AKTUALIZACJA 2017

Beton B20 Tynk maszynowy cementowo-wapienny

AKTUALIZACJA 2018

GWARANCJA:

ATEST HIGIENICZNY

KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTÓW ASTEX:

 

KARTY TECHNICZNE PRODUKTÓW ASTEX:

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: