AKTUALIZACJA 2017

Tynk maszynowy cementowo-wapienny

AKTUALIZACJA 2018

GWARANCJA:

KARTY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTÓW ASTEX:

KARTY TECHNICZNE PRODUKTÓW ASTEX:

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: