Wersja Polska English Version Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Grunty w systemie ociepleń 

Grunt pod tynki AKRO-GRUNT SiSi

AKRO-GRUNT SiSi służy do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowarstwowych tynków silikatowo-silikonowych.

  • Produkowany na bazie wypełniaczy kwarcowo-marmurowych
  • Zwiększona przyczepność i elastyczność
  • Biały lub podbarwiony pod kolor tynku
  • Tworzy po nałożeniu chropowatą powierzchnię

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 13 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

0,35-0,40 kg/m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

3 kg, 6,5 kg, 13 kg

ZASTOSOWANIE

Grunt pod tynk AKRO-GRUNT SiSi służy do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowarstwowych tynków elewacyjnych silikatowo-silikonowych. Jest środkiem gruntującym na wszystkie rodzaje podłoży, jak i do systemu dociepleń budynków ASTEX-TERM.

WŁAŚCIWOŚCI

AKRO-GRUNT SiSi jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Chroni, zwiększa przyczepność i ujednolica podłoże, zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu do podłoża wody ze świeżo nakładanych tynków. Powstała chropowata powierzchnia ułatwia pracę przy nakładaniu tynków. Stanowi czasową ochronę nieotynkowanej elewacji przed działaniem warunków atmosferycznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże o znacznej wilgotności należy przed przystąpieniem do pracy dokładnie osuszyć. Nie wolno pracować na zmarzniętych podłożach.

PRZYGOTOWANIE GRUNTU

Grunt pod tynk AKRO-GRUNT SiSi dostarczany jest w postaci gotowego produktu. Nie wolno go łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Konsystencję masy można regulować niewielką ilością wody do 1% masy wagowej produktu.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Na przygotowane i wysezonowane podłoże ( czas sezonowania podłoża zależy od użytych materiałów) należy za pomocą ławkowca rozprowadzić dokładnie na całej powierzchni. Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5°C. Po upływie ok. 24 - 48 godzin od momentu nałożenia masy na podłoże, można rozpocząć tynkowanie powierzchni. Należy zapewnić odpowiednie warunki wysychania (temperatura musi wynosić powyżej +10°C w okresie nie krótszym niż 24-48 h ).

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 0,35 – 0,40 kg środka gruntującego AKRO-GRUNT SiSi na 1m² (zaleca się dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby).

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, pędzel ławkowiec. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, zaciemnionych, w oryginalnych nie uszkodzonych i nie otwieranych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i nasłonecznieniem, (max temp +25°C) oraz przemrożeniem (min temp +5°C). Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu bądź opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nasłonecznienia lub przemarznięcia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

OPAKOWANIA

Wiaderko: 13 kg, 6,5 kg, 3 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie, etykietę lub Kartę Charakterystyki. UWAGA: Osadzanie się wypełniaczy na dnie opakowania nie jest wadą produktu.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C Temperatura powietrza od +10°C do +25°C

UWAGA

ASTEX PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy