Wersja Polska English Version Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Tynki elewacyjne w systemie ociepleń  Tynki mineralne 

Mineralny tynk elewacyjny TERAZYT PLUS

Tynk mineralny TERAZYT PLUS stosuje się jako dekoracyjny tynk elewacyjny, który można nakładać na standardowy tynk murarski oraz w systemie dociepleń budynków ASTEX-TERM.

  • produkowany na wypełniaczach marmurowych
  • o wysokiej przepuszczalności pary wodnej
  • mrozoodporny i wodoodporny
  • o zwiększonej przyczepności do podłoża

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

4,0 - 6,0 kg/m² - w zależności od grubości warstwy

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

Dokumenty do pobrania:

ZASTOSOWANIE

Tynk mineralny TERAZYT PLUS stosuje się jako dekoracyjny tynk elewacyjny, który można nakładać na standardowy tynk murarski oraz w systemie dociepleń budynków ASTEX-TERM.

WŁAŚCIWOŚCI

TERAZYT PLUS jest tynkiem mineralnym ze specjalną domieszką żywic proszkowych. Został wyprodukowany z myślą o zwiększonej przyczepności do zapraw klejowych stosowanych w systemie dociepleń budynków. Pełną przyczepność do podłoża zaprawa uzyskuje po okresie wysezonowania (ok. 21-28 dni).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe, nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić, stosując zaprawę wyrównującą. W celu zagruntowania powierzchni należy rozrobić tynk TERAZYT PLUS z wodą tak, aby nadawał się do malowania. Całość ścian należy przemalować pokrywając całe powierzchnie, na które będzie nakładany tynk. Nie należy przed nakładaniem tynku TERAZYT PLUS stosować żadnych preparatów gruntujących (np. uni-gruntów, gruntów kwarcowych itp.), ponieważ mogą one wpłynąć ujemnie na końcowy efekt elewacji, powodować przebarwienia i być utrudnieniem podczas nakładania tynku TERAZYT PLUS.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

TERAZYT PLUS przygotowuje się przez wsypanie do wody całej zawartości worka i wymieszanie, aż do uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy, następnie odczekać 10 minut i ponownie przemieszać. Proporcje mieszanki: 25 kg zaprawy (1 worek) na ok. 6 do 7 L wody. Należy pamiętać o jednakowym dozowaniu wody do każdego opakowania. Pozwoli to na zachowanie jednolitego koloru i struktury. Po wykonaniu powyższych czynności zaprawa nadaje się do nakładania. W trakcie pracy zaleca się co jakiś czas przemieszać zaprawę w celu ujednolicenia konsystencji.

NAKŁADANIE TYNKU

Masa tynkarska TERAZYT PLUS nie służy do zacierania, ani do nakładania wałkiem. Nakłada się ją za pomocą ręcznych lub mechanicznych urządzeń natryskowych (narzutnice lub agregaty tynkarskie). TERAZYT PLUS nanosi się na ścianę dwu lub trzykrotnie w zależności od efektu końcowego jaki chcemy uzyskać. Użycie narzutnicy blaszkowej lub mniejszej dyszy w agregacie tynkarskim przełoży się na drobniejszy baranek, natomiast poprzez zastosowanie narzutnicy sprężynowej lub większej dyszy uzyska się grubszą fakturę. Minimalne zużycie wynosi 4 kg/m². Mniejsze zużycie może spowodować niepożądany efekt końcowy (nierówność koloru, nieregularna struktura, słabsza przyczepność i twardość zaprawy). Po naniesieniu pierwszej warstwy należy odczekać krótki okres czasu, aby zaprawa minimalnie podeschła. Następnie wykonujemy kolejną warstwę i tak postępujemy przy nałożeniu kolejnych. Ilość warstw uzależniona jest od uzyskania pożądanej, jednolitej struktury na całej powierzchni oraz jednolitej barwy. Czas wstępnego wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. od 12 do 24 godzin. Minimalna temperatura schnięcia musi wynosić powyżej 10ºC. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac tynkarskich, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24h. Zbyt wilgotne powietrze (powyżej 75%) oraz niska temperatura poniżej 10ºC w okresie schnięcia tynku może ujemnie wpłynąć na efekt końcowy elewacji. Typowymi objawami wymienionych warunków atmosferycznych są wykwity w formie białych nalotów oraz nieregularny kolor na ścianie. Temperatura otoczenia powinna wynosić od +10ºC do +25ºC. Jeżeli zaprawa przeznaczona jest pod malowanie, należy przed malowaniem odczekać 28 dni celem wysezonowania zaprawy tynkarskiej. Wcześniejsze malowanie elewacji może spowodować łuszczenie się farby, plamy, nierównomierny kolor pomalowanej powierzchni itp. Do malowania można używać dowolnych farb elewacyjnych. Podczas malowania należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta farb. TERAZYT PLUS

ZUŻYCIE

Średnie zużycie zaprawy tynkarskiej TERAZYT PLUS wynosi od 4-6 kg/m² w zależności od grubości struktury.

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, narzutnica ręczna lub agregat tynkarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczeniem w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji.

OPAKOWANIA

worki papierowe 25 kg paleta: 48 worków po 25 kg = 1200 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement, który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą . Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +10°C do +25°C Temperatura podłoża od +10°C do +25°C Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +10°C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0°C.

UWAGI

ASTEX- PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy