Wersja Polska English Version Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Tynki elewacyjne w systemie ociepleń  Tynki mineralne 

Tynk elewacyjny CYKLINA KRATZPUTZ

Tynk CYKLINA KRATZPUTZ jest przeznaczony do stosowania jako dekoracyjny tynk elewacyjny.

  • o frakcji 4- 10 mm lub 10- 16 mm
  • mrozo i wodoodporny
  • wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne
  • paroprzepuszczalny

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 50 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

przy grubości ziarna 4-10 mm: 35 kg na 1m²
przy grubości ziarna 10-16 mm 45 kg na 1m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

50kg

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk CYKLINA KRATZPUTZ jest fabrycznie wymieszaną, suchą, mineralną zaprawą, która po wymieszaniu z wodą jest gotowa do stosowania. Nadaje się on do nakładania ręcznego. Zaprawa tynkarska jest plastyczna i łatwa do stosowania i obróbki. Przy prawidłowym, fachowym stosowaniu może być nakładana w pojedynczych warstwach o grubości od 10 do 16 mm. Stwardniały tynk CYKLINA KRATZPUTZ jest hydrofobowy i przepuszczalny dla pary wodnej jak również odporny na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz.

ZASTOSOWANIE

CYKLINA KRATZPUTZ jest przeznaczona do stosowania jako dekoracyjny tynk elewacyjny. Może być nakładana na podłoże wytynkowane tynkiem murarskim.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod tynk musi być nośne i wolne od substancji osłabiających przyczepność tynku (np. środki antyadhezyjne, piaszczyste fragmenty tynku, pył, wykwity, zabrudzenia). Podłoże pod tynk może być suche lub wilgotne, nie może jednak wykazywać naporu wilgoci. Stare i zniszczone tynki, warstwy farby i inne powłoki należy starannie usunąć. Podłoże tynku murarskiego należy zarysować przed jego wyschnięciem i powinno przypominać kratkę

SPOSÓB STOSOWANIA

Wsypać odpowiednią ilość zaprawy CYKLINA KRATZPUTZ w stosunku odpowiednim do wielkości betoniarki i urabiać aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1h - zależnie od warunków otoczenia. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji CYKLINA KRATZPUTZ narzuca się za pomocą kielni murarskiej. Naniesioną zaprawę wygładza się metalową pacą ze stali nierdzewnej do grubości kruszywa. Nałożoną warstwę tynku należy cyklinować (wydrapywać) zębatą pacą. W odpowiednim momencie (ziarno kruszywa musi wyskakiwać) należy jednolicie wycyklinować powierzchnię. Przez zamiecenie wycyklinowanych powierzchni można do minimum zredukować późniejsze osypywanie się. Aby uniknąć śladów łączenia należy pracować zawsze świeże na świeże. Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać dodając wodę lub świeżą zaprawę! Nie stosować przy temperaturach poniżej +5°C. Podane wskazówki czasowe odnoszą się do normalnego zakresu temperatury +20°C przy względnej wilgotności powietrza ok. 65%. Niższe temperatury wydłużają, wyższe skracają czas przydatności do stosowania i czas twardnienia. Tynk CYKLINA KRATZPUTZ należy chronić przed zbyt szybkim odparowaniem wody, szczególnie przed nasłonecznieniem i wiatrem. W przypadku utrzymania się wysokiej temperatury po nałożeniu należy CYKLINĘ KRATZPUTZ rosić wodą aby wspomódz proces wiązania. Rysy skurczowe nie mają znaczenia i nie uznawane są za wady, ponieważ nie wpływają one ujemnie na techniczną wartość tynku. Nie stosować na podłożach gipsowych.

ZUŻYCIE

Przy uziarnieniu tynku 4-10mm ok. 35 kg na 1m². Przy uziarnieniu tynku 10- 16 mm ok. 45 kg na 1m²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

ASTEX- PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy