Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Tynki elewacyjne w systemie ociepleń  Tynki barwione w masie 

Tynk silikatowo-Silikonowy AKRY-PUC

Tynk silikatowo-silikonowy Akry-Puc SiSi przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

  • odporny na zabrudzenia
  • wzmocniony mikrowłóknem który tworzy w tynku mikrozbrojenie
  • paroprzepuszczalny
  • doskonała trwałość kolorów
  • zabezpieczony przed porastaniem mchów i porostów

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
ziarno 1,5 mm
ziarno 2 mm
ziarno 3 mmWaga 18 kg
ziarno 1,5 mm
ziarno 2 mm
ziarno 3 mmZużycie

przy grubości ziarna 1,5 mm: 2,5-3 kg na 1m²
przy grubości ziarna 2,0 mm 3-3,5 kg na 1m²
przy grubości ziarna 3,0 mm 3,5-4 kg na 1m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

18 kg

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

ZASTOSOWANIE

Tynk silikatowo-silikonowy Akry-Puc SiSi to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, gips, tynki, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemie dociepleń ASTEX-TERM.

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk silikatowo-silikonowy Akry-Puc SiSi to gotowy do użycia tynk w postaci pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic silikatowych i silikonowych. Tynk Akry-Puc SiSi jest produktem wygodnym i łatwym w użyciu. Jest odporny na różnego rodzaju uszkodzenia (niemechaniczne), a także czynniki atmosferyczne. Tynk silikatowo-silikonowy charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością powierzchniową, związaną z efektem „odpychania” cząsteczek wody przez grupy hydrofobowe. Tynk skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów atmosferycznych oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Zapewnia wysoką trwałość kolorów i łatwość utrzymania elewacji w czystości.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Powierzchnie zabrudzone, porośnięte algami należy usunąć mechanicznie. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować, stosując zaprawę wyrównującą. Każde podłoże należy zagruntować 48h przed nakładaniem tynku emulsją gruntującą Akro-Grunt SiSi podbarwioną pod kolor tynku silikatowo-silikonowego.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ

Tynk silikatowo-silikonowy dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Konsystencje wyrobu można regulować niewielką ilością wody do 1% masy wagowej produktu.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągnąć tynk silikatowo-silikonowy warstwą o grubości ziarna kruszywa przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiaderka i przemieszać. Strukturę tynku uzyskuje się poprzez zacieranie pacą z tworzywa sztucznego. Powstałą powierzchnię warstwy zacieramy na mokro do uzyskania żądanej faktury. Zaciera się ruchami okrężnymi w jedną stronę. Czas otwartej pracy (pomiędzy nałożeniem, a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy chronić tynkowaną powierzchnię przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku uzależniony jest od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza.Po nałożeniu tynku i podczas jego wysychania temp. powietrza powinna wynosić min. +10°C, a max. +25°C przez czas 12-48h. Należy unikać pracy przy silnym wietrze i nasłonecznieniu oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikatowo-silikonowych, należy na jedną powierzchnię obiektu nakładać tynk z tej samej partii (data produkcji). Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się (zaleca się dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby): ziarno 1,5 mm 2,5-3 kg na 1m² ziarno 2,0 mm 3-3,5 kg na 1m² ziarno 3,0 mm 3,5-4 kg na 1m²

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, gładka paca stalowa i plastikowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, zaciemnionych, w oryginalnych nie uszkodzonych i nie otwieranych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i nasłonecznieniem, (max temp +25°C) oraz przemrożeniem (min temp +5°C). Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu bądź opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nasłonecznienia lub przemarznięcia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji. Okres ważności i przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Wiaderko 18 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie, etykietę lub Kartę Charakterystyki.

UWAGA

ASTEX- PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy