Wersja Polska English Version Українська версія Русская версия

Astex Professional  Zaprawy murarskie  Zaprawy murarskie do cienkich spoin 

Zaprawa do cienkich spoin M15

Zaprawa do cienkich spoin M15 jest przeznaczona do cienkowarstwowego murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, klejenia i łączenia bloczków z betonu komórkowego, silikatów, pustaków, materiałów ceramicznych, cegieł oraz innych tego typu materiałów.

  • Klasa wytrzymałości M15
  • Dostępna w kolorze białym i szarym
  • Wysoka przyczepność
  • Wysoka wytrzymałość
  • Mrozoodporna

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

3,0-4,0 kg/m² muru przy grubości muru 24 cm

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

ZASTOSOWANIE

Zaprawa do cienkich spoin jest przeznaczona do cienkowarstwowego murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, klejenia i łączenia bloczków z betonu komórkowego, silikatów, pustaków, materiałów ceramicznych, cegieł oraz innych tego typu materiałów. Ma zastosowanie w budownictwie mało i wielometrażowym, zarówno do nowo powstających budynków, jak i tych remontowanych. Może być również wykorzystywana do wyrównywania powierzchni (do około 5 mm) grubości.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa do cienkich spoin jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości, opartej na bazie cementu, oczyszczonego piasku, kruszyw i dodatków modyfikujących. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu i łatwym w obróbce. O bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Zaprawa do cienkich spoin jest produktem mrozo i wodoodpornym. Charakteryzuje się też wysoką szczelnością. Dzięki swoim właściwościom przy zastosowaniu cienkiej warstwy 2-3 mm zapobiega powstawaniu mostków termicznych w przypadku ścian jedno i wielowarstwowych. Wpływa również na szybsze tempo wykonywania prac budowlanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, wysezonowane, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą UNI-ASTEX. W przypadku konieczności wykonania warstwy tynku na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na nałożeniu warstwy kontrolnej i sprawdzeniu połączenia po min 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu zaprawy do naczynia z odpowiednią ilością wody (5,5 - 6 l na 25kg). Następnie masę mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem (mieszadła) lub betoniarki, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pozostawić na około 5-10 min i wymieszać ponownie. Jeżeli zajdzie potrzeba – dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji masy. Niedopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy poprzez dodanie innych składników chemii budowlanej np. piasku, cementu, gdyż może spowodować to utratę właściwości zaprawy.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę do cienkich spoin nakłada się po wcześniejszym przygotowaniu podłoża. Niedopuszczalne jest jednorazowo nakładanie zbyt grubej warstwy przekraczające standardowe wartości w budownictwie. Po nałożeniu zaprawy należy przystąpić do wstępnego ułożenia materiału komórkowego poprzez zebranie nadmiaru zaprawy za pomocą kielni. Podczas wysychania zaprawy do cienkich spoin wewnątrz pomieszczenia należy bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację. Przy pracach prowadzonych na zewnątrz należy chronić nałożoną warstwę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (zbyt szybkie wysychanie, które może doprowadzić do spękania zaprawy), a także chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu. Temperatura powietrza i podłoża musi być dodatnia (powyżej +5°C). Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym producenta pod numerem telefonu podanym na opakowaniu.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 3 - 4 kg na 1 m² muru o grubości 24 cm. W praktyce zużycia zależne są od stopnia grubości spoiny, a także dokładności wymiarowej łączonych elementów.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczeniem w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji.

OPAKOWANIA

worki papierowe 25 kg paleta: 54 worków po 25 kg = 1350 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement, który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy