Wersja Polska English Version Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Zaprawy klejowe w systemie ociepleń 

Zaprawa klejowa do zatapiania siatki i przyklejania płyt styropianowych STYRO LUX Grafit

Zaprawa klejowa Styro Lux Grafit przeznaczona jest do przyklejania i szpachlowania płyt ze styropianu grafitowego i białego oraz do zatapiania siatki z włókna szklanego w warstwie zbrojonej systemu ociepleń ASTEX TERM.

  • Mrozoodporna
  • O bardzo wysokiej przyczepności
  • Uelastyczniona
  • Wydajna

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Przyklejanie styropianiu
Zatapianie siatki


Waga 25 kg
Przyklejanie styropianiu
Zatapianie siatki


Zużycie przy klejeniu płyt styropianowych

4,0-5,0 kg/m2

Zużycie przy zatapianie siatki

3,0-4,0 kg/m2

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość opakowań na palecie

54 szt

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

ZASTOSOWANIE

Zaprawę klejową Styro Lux Grafit stosuje się do przyklejania płyt izolacyjnych, ze styropianu grafitowego i białego oraz wykonywania warstwy zbrojnej w systemie dociepleń budynków, pod różne rodzaje tynków dekoracyjnych. Zaprawa nadaje się do wypełniania i szpachlowania drobnych ubytków ustabilizowanego podłoża, jak i również na wyrównywanie powierzchni. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

Zaprawa klejowa Styro Lux Grafit jest suchą zaprawą mineralną opartą na bazie cementu oraz dodatków modyfikujących. Zwiększona przyczepność i elastyczność oraz specjalnie dobrane kruszywo, stanowi o jej szczególnej przydatności w systemie dociepleń budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem, na którym stosuje się uniwersalną zaprawę klejową może być beton wszystkich klas, gazobeton, surowy mur z cegły lub bloczków z betonu lekkiego oraz stary stabilny tynk. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe, nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić szpachlówką. Zniszczone i słabo przylegające tynki należy usunąć. Podłoże pylące i nadmiernie chłonne zagruntować preparatem gruntującym UNI-ASTEX.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Proporcje mieszanki: 25 kg zaprawy (1 worek) na ok. 5,5 do 6 L wody. Zaprawa klejowa nadaje się do pracy po upływie 10 minut i po ponownym wymieszaniu, a zachowuje swoje właściwości przez ok. 4 godziny. Wyższe temperatury skracają, natomiast niższe wydłużają czas gotowości zaprawy do pracy.

KLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH I UKŁADANIE SIATKI ZBROJENIOWEJ

Zaprawę klejową nakładamy na wewnętrzną stronę płyty za pomocą kielni, układając wałek po obwodzie, który utworzy ramkę oraz od 3 do 8 placków na pozostałej powierzchni (w zależności od wielkości płyty). Ilość zaprawy klejowej na płycie po dociśnięciu do ściany powinna wynosić 60% - 80% powierzchni klejenia. Po upływie 3 dni od przyklejenia płyt styropianowych (po związaniu zaprawy klejowej) można przystąpić do mocowania kołków rozprężnych z tworzywa sztucznego. Ilość kołków to min. 4 szt/m². Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojnej z siatki powinna być równa, czysta, stabilna i odpylona po szlifowaniu. Przed ułożeniem siatki zbrojeniowej należy nałożyć zaprawę klejową pacą zębatą. Następnie ułożyć siatkę zbrojeniową w pionowych pasach, zachowując zakład min. 10 cm, a następnie wyrównać powierzchnię na gładko. Grubość warstw zbrojenia musi wynosić minimum 3 mm. Siatkę należy zatopić w taki sposób, aby po szpachlowaniu nie była widoczna. Po wyschnięciu zaprawy (ok. 14 dni w zależności od warunków atmosferycznych) można nakładać tynk zewnętrzny.

UWAGA!

Podczas wykonywania prac ociepleniowych z wykorzystaniem płyt ze styropianu grafitowego należy całość elewacji osłonić siatkami elewacyjnymi, aby uniknąć odkształceń płyt, które mogą być spowodowane poprzez nadmierne promieniowanie UV.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

ZUŻYCIE

Klejenie płyt styropianowych ok. 4,0-5,0 kg na 1m², Zatapianie siatki z włókna szklanego: 3,0-4,0 kg na 1m²

OPAKOWANIA

worki papierowe 25 kg paleta: 54 worki po 25 kg = 1200 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczeniem w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement, który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą . Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy