Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Beton Architektoniczny  Beton Architektoniczny Zewnętrzny 

Astex Beton zewnętrzny

Architektoniczny

ASTEX BETON ARCHITEKTONICZNY

BETON ARCHITEKTONICZNY ASTEX to gotowa masa tynku dekoracyjnego służąca do wykonywania efektu betonu architektonicznego na powierzchniach ścian wewnętrznych. Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne pozwala na stosowanie go w miejscach narażonych na podwyższoną eksploatację w mieszkaniach, domach itp.

Potrzebne narzędzia
Instrukcja montażu

Przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem betonu należy bezwzględnie zagruntować powierzchnię GRUNTEM-BA. Gruntowane podłoże powinno być suche, wysezonowane, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność tynku (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej).

Sposób użycia

Na zagruntowaną powierzchnię należy nakładać masę betonu architektonicznego za pomocą pacy weneckiej. Po nałożeniu masy przystępujemy do powierzchniowego formowania nałożonego tynku. Robimy to za pomocą pacy przykładając ją do powierzchni ściany, po czym odciągamy uzyskując w ten sposób odciski (wżery). Odciski te możemy robić w sposób uporządkowany: jeden przy drugim oraz w sposób nieuporządkowany: w różnych odstępach i pod różnym kątem nachylenia pacy. Wszystko zależy od efektu jaki chcemy uzyskać. Po wykonaniu odcisków, należy odczekać, aż wierzchnia warstwa nałożonej masy przyschnie. Sposobem, żeby ocenić czy stopień przyschnięcia tynku jest odpowiedni jest dotknięcie go palcem. Jeżeli na palcu nie pozostanie tynk to znaczy, że masa jest gotowa do dalszej obróbki. Jeżeli natomiast palec będzie zabrudzony to należy jeszcze poczekać. Ważne jest aby nie zostawiać tak przygotowanej masy na ścianie za długo bo istnieje możliwość, że tynk wyschnie nam za mocno co uniemożliwi jego dalszą obróbkę. Okres między wykonaniem odcisków, a przecieraniem uzależniony jest od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza i wynosi od 20 do 60 min. Przecieranie tynku wykonujemy również za pomocą pacy weneckiej. W zależności od efektu jaki chcemy uzyskać ruchy pacą mogą być uporządkowane lub nieuporządkowane wykonywane w różnych kierunkach i pod różnym nachyleniem. Po przetarciu tynku należy odczekać, aż wykonana struktura wyschnie. Czas schnięcia wynosi od 24 do 48 godzin. Po wyschnięciu przystępujemy do nakładania pędzlem LAKIERU-BA lub LAKIEROBEJCY-BA, które dodatkowo wzmocnią nam powierzchnię betonu architektonicznego, zabezpieczą ją i lepiej wyeksponują jego strukturę.

Temperatura wykonywanych prac

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C
Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C
Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C.

Przechowywanie i transport

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, w oryginalnych nie uszkodzonych opakowaniach i nie otwieranych. Chronić przed przegrzaniem i nasłonecznieniem, (max temp +25°C) oraz przemrożeniem (min temp +5°C). Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu bądź opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nasłonecznienia lub przemarznięcia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

Środki ostrożności

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Uwaga

ASTEX - PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Oblicz zużycie

Kalkulator do wyliczania ceny pełnego systemu ASTEX BETON ARCHITEKTONICZNY

Kolor (1-8)
Powierzchnia (m2)
Produkt Opakowanie Cena netto za opakowanie Ilość opakowań Razem cena netto Razem cena brutto Razem cena netto po rabacie Razem cena brutto po rabacie
Astex Grunt BA
Zużycie 0.24kg/m2
1.5kg
Beton Architektoniczny
Zużycie 2.0kg/m2
18kg
Astex Lakier BA
Zużycie 0.18kg/m2
1kg
RAZEM:

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy