Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Tynki elewacyjne w systemie ociepleń  Tynki barwione w masie 

Tynk silikonowy Hiper Biały + wzmocniony mikrowłóknem

Tynk silikonowy Akry-Puc Hiper Biały przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych tynków na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

INNOWACJA W TYNKACH ELEWACYJNYCH

  • Ekstremalnie biały kolor
  • Wzmocniony mikrowłóknem który tworzy w tynku mikrozbrojenie
  • Zwiększona twardość powierzchniowa i odporność na uszkodzenia mechaniczne
  • Zabezpieczony przed porastaniem mchów i porostów
  • Bardzo wysoka paroprzepuszczalność

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
ziarno 1,5
ziarno 2,0
ziarno 3 mmWaga 18 kg
ziarno 1,5
ziarno 2,0
ziarno 3 mmZużycie

przy grubości ziarna 1,5 mm: 2,5-3 kg na 1m²
przy grubości ziarna 2,0 mm 3-3,5 kg na 1m²
przy grubości ziarna 3,0 mm 3,5-4 kg na 1m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

18 kg

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

ZASTOSOWANIE

Tynk silikonowy Akry-Puc Hiper Biały to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, gips, tynki, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w systemie dociepleń ASTEX-TERM.

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk silikonowy Akry-Puc Hiper Biały to gotowy do użycia tynk w postaci pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic silikonowych. Tynk Akry-Puc jest produktem wygodnym i łatwym w użyciu. Jest odporny na różnego rodzaju uszkodzenia (niemechaniczne), a także czynniki atmosferyczne. Tynk silikonowy charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością powierzchniową, związaną z efektem „odpychania” cząsteczek wody przez grupy hydrofobowe. Tynk skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów atmosferycznych oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Zapewnia wysoką trwałość kolorów i łatwość utrzymania elewacji w czystości.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Tynk silikonowy dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Konsystencje wyrobu można regulować niewielką ilością wody do 1% masy wagowej produktu.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągnąć tynk silikonowy warstwą o grubości ziarna kruszywa przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiaderka i przemieszać. Strukturę tynku uzyskuje się poprzez zacieranie pacą z tworzywa sztucznego. Powstałą powierzchnię warstwy zacieramy na mokro do uzyskania żądanej faktury. Zaciera się ruchami okrężnymi w jedną stronę. Czas otwartej pracy (pomiędzy nałożeniem, a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy chronić tynkowaną powierzchnię przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku uzależniony jest od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Po nałożeniu tynku i podczas jego wysychania temp. powietrza powinna wynosić min. +10°C, a max. +25°C przez czas 12-48h. Należy unikać pracy przy silnym wietrze i nasłonecznieniu oraz przy wysokiej wilgotności powietrza. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków silikonowych, należy na jedną powierzchnię obiektu nakładać tynk z tej samej partii (data produkcji). Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. W przypadku nakładania natryskiem należy używać pistoletu natryskowego podłączonego do kompresora. W pistolecie należy dobrać odpowiednią dyszę uzależnioną od gramatury tynku. Ciśnienie robocze powinno oscylować w przedziale od 2,8 do 3,5 bara. Natrysk należy wykonywać zawsze z tej samej odległości pistoletu od ściany. Strumień masy powinien być skierowany prostopadle do ściany. Należy pamiętać by poprzednia warstwa nachodziła na następną.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się (zaleca się dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby): ziarno 1,5 mm 2,5-3 kg na 1m² ziarno 2,0 mm 3-3,5 kg na 1m² ziarno 3,0 mm 3,5-4 kg na 1m²

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, gładka paca stalowa i plastikowa. W przypadku nakładania natryskowego: Mieszarka wolnoobrotowa, agregat tynkarski, pistolet. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, zaciemnionych, w oryginalnych nie uszkodzonych i nie otwieranych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i nasłonecznieniem, (max temp +25°C) oraz przemrożeniem (min temp +5°C). Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu bądź opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nasłonecznienia lub przemarznięcia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

OPAKOWANIA

Wiaderko 18 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie, etykietę lub Kartę Charakterystyki.

UWAGA

ASTEX- PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy