Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Ogłoszenia ofertowe

Ogłoszenie ofertowe

Zakup systemu regałów paletowych

Opis

W związku z realizacją projektu: „Rozwój działalności gospodarczej firmy Astex - Puczyńscy Tynki Kleje Farby poprzez zakup systemu regałów paletowych prowadzących do ulepszenia usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż:

Regały magazynowe

Zamawiający: Astex – Puczyńscy Tynki Kleje Farby, ul. Ciechocińska 12-18, 87-700 Otłoczyn, 891-11-38-670

Szczególne warunki uczestnictwa w postępowaniu: brak
 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 

Kryteria wyboru ofert: Cena 100%.

Specyfikacja dokumentacji: ofertę należy przesłać w formie elektronicznej

Data złożenia: ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 16.12.2021r.

Sposób złożenia oferty: ofertę należy przesłać mailem na adres: marcin@astex-tynki.pl

Osoba do kontaktu: Marcin Puczyński, tel.: 54 283 21 24

Informacje dodatkowe

Nazwa instytucji zamawiajacej: Astex-Puczyńscy Tynki Kleje Farby, ul. Ciechocińska 12-18, 87-700 Otłoczyn, Nip 8911138670

Data zamieszczenia 2021-12-09

Data składania ofert 2021-12-16

 

Powiat aleksandrowski

Gmina Aleksandrów Kujawski gmina miejska

Miejscowość Otłoczyn

 

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert - pobierz