Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Farby w systemie ociepleń 

Farba silikonowa AS-SIL PREMIUM

Farba silikonowa AS-SIL PREMIUM jest przeznaczona do ręcznego lub natryskowego malowania zewnętrznych ścian budynków.

  • Wzbogacona Absorberem UV
  • Paroprzepuszczalna
  • Doskonała trwałość koloru
  • Zabezpieczona przed porastaniem mchów i porostów

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 10 l (Ilość sztuk)

Zużycie

0,25-0,30 l/m2 – przy dwukrotnym malowaniu gładkich powierzchni

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

10L

ZASTOSOWANIE

Farba silikonowa AS-SIL PREMIUM jest przeznaczona do ręcznego lub natryskowego malowania zewnętrznych ścian budynków. Można ją stosować na wszystkich stabilnych podłożach takich jak: beton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł, pustaków ceramicznych lub silikatowych oraz na warstwach zbrojonych w systemie dociepleń ASTEX-TERM. Szczególnie polecana do renowacyjnego i dekoracyjnego malowania powierzchni narażonych na intensywne działanie warunków atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba silikonowa AS-SIL PREMIUM produkowana jest na bazie wodnej dyspersji żywic silikonowych oraz naturalnych specjalnie dobranych wypełniaczy zapewniających bardzo dobry efekt krycia malowanej powierzchni. Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych pozwoliło uzyskać powłokę odporną na porastanie mchów i porostów. Jest produktem paro przepuszczalnym, wygodnym i łatwym w użyciu o zwiększonej odporności na różnego rodzaju uszkodzenia (niemechaniczne). Poprzez grupy hydrofobowe charakteryzuje się bardzo niską nasiąkliwością powierzchniową, związaną z efektem „odpychania” cząsteczek wody. Skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem czynników atmosferycznych oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Zapewnia utrzymanie elewacji w czystości, a dzięki zastosowaniu Absorbera UV odznacza się wysoką trwałością kolorów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Powierzchnie zabrudzone, porośnięte algami usunąć mechanicznie, dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Większe nierówności korygować stosując zaprawę wyrównującą najbardziej zbliżoną do istniejącej powierzchni pod względem rodzaju materiału oraz faktury. W przypadku potrzeby wzmocnienia i redukcji chłonności podłoża zastosować środek gruntujący UNI-ASTEX. Każde malowane podłoże powinno być całkowicie wyschnięte. Czas schnięcia danego podłoża uzależniony jest od materiału z jakiego zostało wykonane i wynosi minimum: 28 dni w przypadku tynków cementowo-wapiennych, 14 dni w przypadku tynków mineralnych oraz 3 miesiące przy podłożu betonowym. Jeżeli nakładana jest farba na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wcześniej wykonać próbę przyczepności.

PRZYGOTOWANIE FARBY DO MALOWANIA

Farba silikonowa AS-SIL PREMIUM dostarczana jest w gotowej postaci. Nie wolno łączyć jej z innymi komponentami. Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Do wstępnego malowania farbę można rozcieńczyć dodając maksymalnie do 3% wody. Po wyschnięciu warstwy wstępnej przystąpić do wykonania kolejnej warstwy. Zaleca się nakładanie co najmniej dwóch warstw. Do malowania ostatecznego farby nie rozcieńczać (może zmienić odcień). W celu sprawdzenia zgodności koloru powłoki malarskiej z oczekiwaną wykonać próbne malowanie. Przy zastosowaniu farb z różnych partii produkcyjnych zaleca się ujednolicenie koloru poprzez wzajemne wymieszanie zawartości wszystkich opakowań.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Czas otwartej pracy i wysychania zależy od chłonności podłoża, temperatury, warunków otoczenia oraz względnej wilgotności powietrza. Malowaną powierzchnię chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach. Przerwy technologiczne z góry zaplanować np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Po nałożeniu farby i podczas jej wysychania temperatura powietrza powinna wynosić min. +10°C, a max. +25°C przez okres 12-24 godzin. Podczas wykonywania wszelkich poprawek należy wymalować jednolicie całą powierzchnię ściany, aby uniknąć punktowych różnic kolorystycznych. Przy zastosowaniu kolorowych farb silikonowych na jedną powierzchnię obiektu nakładać farbę z tej samej partii (data produkcji). Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%.

WZORNIK TYNKÓW I FARB ASTEX-TERM

ma na celu odzwierciedlić w jak najbardziej rzeczywisty sposób kolorystykę. Aby zaprezentować wyroby firmy ASTEX do wzornika użyto pigmentów drukarskich i ze względu na różnice właściwości materiałów używanych w budownictwie i poligrafii mogą powstać ewentualne różnice pomiędzy kolorami wyrobów, a ich odpowiednikami przedstawionymi we wzorniku. Różnice te nie stanowią podstaw do reklamacji produktu. Odcień danego koloru zależy od rodzaju wyrobu, faktury malowanej powierzchni, warunków zastosowania oraz podłoża. Rzeczywisty kolor może w niewielkim stopniu odbiegać od wzornika. Próbka kolorystyczna jest narzędziem pomocniczym przy doborze koloru farby i na jej podstawie zalecamy ostateczne dobieranie kolorów. Na odbiór wizualny koloru na obiekcie mają wpływ otoczenie, warunki pogodowe oraz oświetlenie.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się około 0,25-0,30 l/m² przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu (zaleca się dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby).

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, wiadro, pędzel, wałek malarski lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, zaciemnionych, w oryginalnych nie uszkodzonych i nie otwieranych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i nasłonecznieniem, (max temp +25°C) oraz przemrożeniem (min temp +5°C). Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu bądź opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nasłonecznienia lub przemarznięcia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji. Okres ważności i przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Wiaderko 10 litrów

UWAGA

Osadzanie się wypełniaczy na dnie opakowania nie jest wadą produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie, etykietę lub Kartę Charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C Temperatura powietrza od +10°C do +25°C

UWAGA

ASTEX PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy