Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Gładzie, grunty i farby wewnętrzne 

Farba wewnętrzna ASTEX LUX

Farba Astex Lux przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków.

  • Doskonałe krycie
  • Wysoka wydajność
  • Matowe wykończenie
  • Szybkie schnięcie

 

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 10 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

0,1-0,12 L/m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

10L

ZASTOSOWANIE

Farba Astex Lux przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia z wyłączeniem ścian wokół umywalek, zlewozmywaków i pomieszczeń wymagających dezynfekcji, w zakładach usługowych i produkcyjnych, w branży spożywczej bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. Szczególnie zalecana jest do malowania w pomieszczeniach "suchych" takich jak salony, jadalnie, sypialnie, przedpokoje, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. Farba doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe, płyty gipsowo-kartonowe (suche tynki). Może także służyć do renowacji starych wymalowań.

WŁAŚCIWOŚCI

Farba akrylowa wewnętrzna Astex Lux oparta jest na bazie dyspersji akrylowych z dodatkami wysokiej jakości wypełniaczy. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, paroprzepuszczalność w klasie farb akrylowych. Po aplikacji tworzy matową, gładka powłokę, nie pozostawia smug.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod malowanie powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, nośne, bez plam i wykwitów. Pozbawione jakichkolwiek substancji obniżających przyczepność takich jak: kurz, brud, woski, tłuszcze itp. Stare powłoki malarskie lub inne warstwy o słabej przyczepności (np. farby wapienne, klejowe itp.) należy usunąć. Powierzchnie zagrzybione, porośnięte pleśniami dokładnie oczyścić mechanicznie, zmyć pozostałość i zastosować preparat grzybobójczy. Jeżeli na powierzchni występują ubytki, należy je uzupełnić odpowiednim co do struktury i składu materiałem. Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne wysezonować i malować po upływie min 4 tygodni od zakończenia ich nakładania natomiast, tynki gipsowe po min 2 tygodniach. Powierzchnie chłonne przeznaczone pod malowanie zagruntować preparatem UNI-ASTEX min 24h przed wykonaniem prac malarskich. Przed wykonywaniem prac przygotowawczych jak i malowaniem, należy zapoznać się z kartami technicznymi używanych produktów. Powierzchnie nie przewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyć.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Należy nanosić w dwóch warstwach na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Nanosić w taki sposób i w takiej ilości aby uzyskać jednolita i równomierna powłokę. Drugą warstwę farby należy aplikować po wyschnięciu pierwszej metodą "na krzyż" i pamiętając o zachowaniu dla każdej warstwy jednego kierunku nakładania. Na jednej płaszczyźnie prowadzić prace bez przerw w sposób ciągły. Pracę wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

UWAGI

Wszystkie prace związane z malowaniem prowadzić zgodnie z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac malarskich. Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +25°C i wilgotności względnej powietrza 65 %. W takich warunkach farba wysycha około 5-6 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłuża okres wysychania farby. Powierzchnie przypadkowo zabrudzone natychmiast zmyć wodą. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, zastosowania do innych celów oraz w innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyżej nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej oraz BHP. W przypadku wątpliwości wykonać samodzielne próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Z uwagi na różnorodność materiałów i podłoży przed każdorazowym użyciem produktu należy wykonać próby koloru na powierzchni, na której będzie stosowana farba. Niezmienny kolor, odcień produktu gwarantowany jest w ramach jednego cyklu i wsadu produkcyjnego. Między poszczególnymi partiami mogą wystąpić nieznaczne różnice koloru, dlatego do malowania jednej powierzchni zalecamy używać produktów z tej samej partii produkcyjnej. Pełne utwardzenie i uzyskanie maksymalnej odporności powłoki następuje po około 3 tygodniach od malowania. PALETA BARW FARB ASTEX ma na celu odzwierciedlić w jak najbardziej rzeczywisty sposób kolorystykę naszych farb. Z uwagi na technologie stosowane w budownictwie i poligrafii mogą powstać różnice pomiędzy kolorami wyrobów, a ich odpowiednikami przedstawionymi we wzorniku ASTEX-TERM. Różnice te nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec producenta oraz wykonawcy prac malarskich. Zalecamy dobranie koloru na podstawie gotowej próbki farby. Na odbiór wizualny koloru na obiekcie mają wpływ otoczenie, warunki pogodowe oraz oświetlenie. Ostateczny i rzeczywisty odcień koloru może nieznacznie odbiegać od wzorca prezentowanego w PLECIE BARW ASTEX. Na jednej płaszczyźnie ( względnie na całej inwestycji-obiekcie ) stosować materiał z tej samej partii produkcji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych w stanie nie rozcieńczonym, w oryginalnych nie uszkodzonych i nie otwieranych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i nasłonecznieniem, (max temp +25°C) oraz przemrożeniem (min tem+5°C). Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu bądź opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nasłonecznienia lub przemarznięcia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji. Okres ważności i przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu.

OPAKOWANIA

Wiaderko 10 l

UWAGA

Osadzanie się wypełniaczy na dnie opakowania nie jest wadą produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie, etykietę lub Kartę Charakterystyki. Farba jest wyrobem ekologicznym, niepalnym, nietoksycznym, bezpiecznym dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy