Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Gładzie, grunty i farby wewnętrzne 

Gładź polimerowa

Białą Gładź Polimerową stosuje się jako ostateczna warstwa wykończeniowa pod malowanie oraz tapetowanie.

  • Optymalna twardość i elastyczność
  • Paro przepuszczalna, wysoka wytrzymałość, łatwe szlifowanie
  • Odporna na rozwarstwienie i na spękania
  • Idealna pod malowanie każdym rodzajem farby i tapetowanie
  • Do nakładania metodą natryskową , ręcznie lub za pomocą wałka

 

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 20 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

1,5 – 1,8 kg/m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

1.5 kg, 9 kg, 20 kg

ZASTOSOWANIE

Biała Gładź Polimerowa służy do wykonywania wewnątrz pomieszczeń gładkich powierzchni ścian oraz sufitów pod malowanie oraz tapetowanie. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, może być również stosowana na podłoża betonowe. Szczególnie nadaje się do ostatecznego wygładzania i wyrównywania powierzchni przed ostatecznym malowaniem. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej, łatwej do pomalowania białej powierzchni. Nie żółknie pod wpływem światła, nie zmienia swoich właściwości fizycznych, prace wykończeniowe wykonuje się tak samo łatwo zaraz po wysezonowaniu jak i po upływie dłuższego okresu czasu.

WŁAŚCIWOŚCI

Biała Gładź Polimerowa, dzięki zastosowaniu, specjalnej kompozycji wypełniaczy i dodatków pozwala na uzyskanie idealnie gładkiej, wytrzymałej powierzchni, ułatwia pracę podczas nakładania i szlifowania. Innowacyjna receptura przygotowana w oparciu o współpracę z profesjonalnymi firmami wykonawczymi pozwoliła optymalnie dostosować się do wymagań. Praca Białą Gładzią Polimerową nie wymaga dużego wysiłku fizycznego oraz wpływa na komfort i szybkość wykonywanych prac.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być równe, czyste, zwarte, wolne od zatłuszczeń. Wszelkie luźne elementy trwale nie związane z podłożem, pył powstały po szlifowaniu usunąć. Sadze, tłuszcze zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami, a następnie odczekać pewien okres czasu, aż do całkowitego wyschnięcia powierzchni. Podłoże zagruntować emulsją UNI-ASTEX co pozwala na wydłużenie czasu pracy, wolniejsze wiązanie gładzi oraz zwiększenie przyczepności do podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA

Białą Gładź Polimerową należy nakładać metodą natryskową, ręcznie lub wałkiem (do nakłania gładzi lub mas szpachlowych) za pomocą czystych narzędzi ze stali nierdzewnej. Przed przystąpieniem do pracy zawartość opakowania przemieszać mechanicznie do ujednolicenia masy. Wszelkie pęknięcia, rysy i ubytki uzupełnić produktem odpowiednim do danego podłoża i zgodnie z jego przeznaczeniem określonym przez producenta. Gładź nakładamy jedno lub dwukrotnie w zależności od równości podłoża. Po całkowitym wyschnięciu szlifujemy powstałe nierówności papierem ściernym ręcznie lub za pomocą szlifierki wysięgnikowej (żyrafy). Jeżeli wykonana warstwa nie spełnia naszych oczekiwań (nadal nie jest idealnie gładka, równa) należy ją odpylić i nanieść kolejną warstwę. Po nałożeniu kolejnej warstwy należy poczekać aż wyschnie, zwiąże i ponownie wyszlifować. Po wyschnięciu i odpowiednim wysezonowaniu gładzi (w zależności od warunków otoczenia ok. 6 do 12 godzin przy warstwie o grubości 1 - 2 mm, w temperaturze 25°C±2, wilgotności 60%) powierzchnia nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb. Zalecana grubość nakładanej warstwy gładzi wynosi od 1 do 3mm. Masę można nakładać na gładko lub nadać jej różnego rodzaju kształty i faktury o charakterze dekoracyjnym. Wzór tekstury uzależniony jest od narzędzi, które zostaną użyte. Malowanie należy przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu. Przed malowaniem powierzchnię zagruntować preparatem gruntującym UNI-ASTEX. Narzędzia czyścić pod bieżącą wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Oprócz podanych zaleceń pracę należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

PRZECIWWSKAZANIA

Materiału nie stosować na podłoża drewnopodobne, metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych. W przypadku podłoży nietypowych należy wykonać próby przyczepności. Nie stosować na podłoża zawilgocone, zagrzybione, objęte korozją biologiczną. Produkt nie jest przeznaczony do łącznie płyt G-K, płyt betonowych, tynków itp. Powierzchnia, na którą nakładana będzie gładź musi być sucha. Bezpośrednio przed użyciem gładzi nie wolno moczyć powierzchni wodą. Do zagruntowania ścian stosować grunt UNI-ASTEX. Gładzi polimerowej nie stosować w miejscach, w których istnieje stałe zawilgocenie powyżej 65%. Produkt nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na czasowe występowanie wilgoci (łazienki, kuchnie).

ZUŻYCIE

Średnie zużywa się około 1,5-1,8 kg/m²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, w oryginalnych nie uszkodzonych opakowaniach i nie otwieranych. Chronić przed przegrzaniem i nasłonecznieniem, (max temp +25°C) oraz przemrożeniem (min temp +5°C). Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu bądź opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nasłonecznienia lub przemarznięcia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

OPAKOWANIA

Wiaderko 20 kg , 9 kg, 1,5 kg

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

UWAGA

ASTEX - PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy