Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Gładzie, grunty i farby wewnętrzne 

Grunt uniwersalny UNI-ASTEX

UNI-ASTEX jest emulsją służącą do gruntowania i wzmacniania podłoży.

  • Silnie gruntujący
  • Wydajny
  • Do wewnątrz i na zewnątrz
  • Wyrównuje chłonność powierzchni przed malowaniem

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 5 l (Ilość sztuk)

Zużycie

1 L = 7 do 8 m²
5 L = 35 do 40 m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

1L, 5L

Dokumenty do pobrania:

ZASTOSOWANIE

Emulsja gruntująca UNI-ASTEX służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, płyt cementowych i gazobetonu, tynków gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych itp. UNI-ASTEX można stosować także pod farby, tynki, kleje, jastrychy oraz pod powłoki wyrównujące i szpachlówki. Emulsja poprawia przyczepność kleju do terakoty i glazury, a dzięki dużej zdolności penetracji wnika w głąb nawet starych i suchych podłoży, wzmacniając je i zabezpieczając przed wilgocią. Zapobiega tworzeniu się pęcherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

Emulsja UNI-ASTEX zwiększa przyczepność do powierzchni, reguluje proces chłonności podłoża, nie zmydla się, przepuszcza parę wodną, nadaje się do stosowania na suchych podłożach. Po wyschnięciu jest przeźroczysta i niepalna. Nadaje się na posadzki oraz ściany, wewnątrz i na zewnątrz budynku, chroni przed szkodliwym działaniem wilgoci.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, równe, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować stosując zaprawę wyrównującą. Podłoże o znacznej wilgotności przed przystąpieniem do pracy dokładnie osuszyć. Nie wolno pracować na zmarzniętych podłożach.

SPOSÓB UŻYCIA

Na przygotowanym i wysezonowanym podłożu (czas sezonowania podłoża zależy od użytych materiałów) należy rozprowadzić dokładnie na całej powierzchni Uni-Astex. Nie należy układać emulsji w temperaturze poniżej +10°C. Po upływie ok. 24- 48 godz. od momentu nałożenia emulsji, podłoże jest gotowe. Należy zapewnić odpowiednie warunki wysychania (temperatura powyżej +10°C w okresie nie krótszym niż 24-48 h).

ZUŻYCIE

Średnie zużycie emulsji gruntującej zależy od chłonności podłoża i wynosi: 1 L = 7 do 8 m², 5 L = 35 do 40 m²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, zaciemnionych, w oryginalnych nie uszkodzonych i nie otwieranych opakowaniach. Chronić przed przegrzaniem i nasłonecznieniem, (max temp +25°C) oraz przemrożeniem (min temp +5°C). Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu, bądź opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nasłonecznienia lub przemarznięcia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji. Okres ważności i przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie, etykietę lub Kartę Charakterystyki.

UWAGA

ASTEX- PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy