Wersja Polska English Version Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Tynki elewacyjne w systemie ociepleń  Tynki mineralne 

Mineralny tynk elewacyjny ASPUC

Tynk mineralny ASPUC jest mineralną, cienkowarstwową, zaprawą tynkarską służącą do wykonywania dekoracyjnych wypraw na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

  • wysoka paroprzepuszczalność
  • w kolorze białym
  • z dodatkiem bieli tytanowej
  • na bazie kruszywa marmurowego

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
ziarno 1,5 mm
ziarno 2,0 mm
ziarno 3,0 mmWaga 25 kg
ziarno 1,5 mm
ziarno 2,0 mm
ziarno 3,0 mmZużycie

przy grubości ziarna 1,5 mm: 2,5-3 kg na 1m²
przy grubości ziarna 2,0 mm 3-3,5 kg na 1m²
przy grubości ziarna 3,0 mm 3,5-4 kg na 1m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

ZASTOSOWANIE

Tynk mineralny ASPUC jest mineralną, cienkowarstwową, zaprawą tynkarską służącą do wykonywania dekoracyjnych wypraw na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Może być układany na wszystkich równych podłożach takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne oraz na warstwach zbrojnych w systemach ociepleń ASTEX-TERM.

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk mineralny ASPUC wykonany jest na bazie wypełniaczy i kruszywa marmurowego o grubości 1,5mm 2,0mm 3,0mm ORAZ BIAŁEGO CEMNTU KLASY 52,5 R. W jej skład wchodzą również specjalne dodatki, które powodują, że jest plastyczna i łatwa w pracy, odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża po okresie wysezonowania (ok. 21-28 dni). Zawiera też związki hydrofobowe, które zmniejszają wchłanianie wody na powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić, stosując zaprawę wyrównującą. Przed nałożeniem tynku, podłoże należy zagruntować podkładem akrylowym AKRO-GRUNT-U minimum 48 godzin przed nakładaniem zaprawy elewacyjnej. Niedotrzymanie przerw technologicznych między gruntowaniem podłoża, a nakładaniem tynku może doprowadzić do słabszej przyczepności i przebarwień.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Tynk mineralny ASPUC przygotowuje się przez wsypanie do wody całej zawartości worka i wymieszanie ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania żądanej konsystencji zaprawy. Krótko po wymieszaniu można wyregulować konsystencję zaprawy. Gotowa zaprawa nadaje się do pracy po ok. 5 minutach i zachowuje swoje właściwości przez 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca się co jakiś czas przemieszać zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji. Należy pamiętać o jednakowym dozowaniu wody do każdego opakowania w przeciwnym razie struktura, kolor tynku może znacznie odbiegać od próbki na wzorniku. Zbyt rzadka zaprawa może sprawiać problemy przy zacieraniu i brak uzyskania pożądanej struktury.

SPOSÓB UŻYCIA

Na przygotowane, zagruntowane podłoże nakłada się tynk ASPUC warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć (pacą ze stali nierdzewnej) z powierzchni, na którą został nałożony tynk, tak aby jak w największym stopniu zredukować efekt ciągnięcia się zaprawy za pacą z tworzywa sztucznego. Nadmiar masy, powstały po ściągnięciu z powierzchni, należy wrzucić z powrotem do wiadra i wymieszać. Strukturę tynku uzyskuje się poprzez zacieranie pacą z tworzywa sztucznego. Powstałą powierzchnię warstwy zacieramy na mokro do uzyskania żądanej faktury. Zaciera się ruchami okrężnymi w jedną stronę. Czas otwartej pracy (pomiędzy naciągnięciem masy, a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy chronić tynkową powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu i zbyt niską temperaturą < 10°C. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciąganie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować np.: w narożnikach i załamaniach budynku. Czas wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 12 do 24 godzin. Minimalna temperatura schnięcia musi wynosić > 10°C i niedopuszczalne jest prowadzenie prac nakładania tynku elewacyjnego, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury w ciągu 24 h. Zbyt wilgotne powietrze (po wyżej 75%) w okresie schnięcia tynku i niska temperatura < 10°C może ujemnie wpłynąć na efekt końcowy elewacji. Typowymi objawami wymienionych warunków atmosferycznych są przekwity w formie białych nalotów i nieregularny na ścianie. Temperatura otoczenia powinna wynosić +10°C, a max. +25°C. Jeżeli zaprawa przeznaczona jes

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i plastikowa gładka. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,18 – 0,22 L wody na 1 kg Proporcje mieszanki 4,50 – 5,50 L wody na 25 kg Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny Czas otwarty pracy ok. 20 minut Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C Temperatura podłoża od +5°C do +25°C Temperatura otoczenia przy nakładaniu tynku od +10°C do +25°C

UWAGA

ASTEX- PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy