Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Tynki cementowo-wapienne 

SZPRYC

  • Wysoce przyczepny
  • Paroprzepuszczalny
  • Wysoce wytrzymały

 

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

4,0-6,0 kg/m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

ZASTOSOWANIE

Służy do mechanicznego lub ręcznego wykonywania podkładów poprawiających przyczepność do podłoża tynków cementowo-wapiennych np. tynk maszynowy cementowo-wapienny szary lub biały, tynk maszynowy cementowo-wapieny lekki szary lub biały. Zastosowanie obrzutki pozwala przyśpieszyć i ułatwić nanoszenie tynków, a także wyrównuje chłonność podłoża. Do stosowania na ścianach, słupach, ścianach działowych i sufitach jako podkład przed nanoszeniem tynków cementowo-wapiennych. Zaprawa może być stosowana na podłożach mineralnych typu: beton, prefabrykaty żelbetowe, gazobeton, cegły ceramiczne, bloczki, pustaki, beton komórkowy, stare niezwietrzałe tynki cementowo-wapienne itp. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa przygotowana jest w postaci suchej mieszanki spoiw, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz dodatków poprawiających parametry aplikacyjne i użytkowe. Przyjazna dla środowiska naturalnego. Jest łatwo urabialna i łatwa do nanoszenia. Charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża, wysoką plastycznością i wytrzymałością. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach od momentu zastosowania. TYNK CEMENTOWO WAPIENNY SZPRYC należy stosować min 3-5 dni przed aplikacją wspomnianych powyżej tynków cementowo-wapiennych „ciężkich” lub „lekkich”.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne i odpowiednio mocne. Przed przystąpieniem do prac powierzchnię należy oczyścić z luźnych elementów, pozostałości starych powłok malarskich oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ograniczających przyczepność i wiązanie np: naloty pleśni, mchów i grzybów starych powłok malarskich, olei, wosków. Słabe i silnie nasiąkliwe podłoże należy wzmocnić odpowiednim środkiem gruntującym UNI-ASTEX lub AKROGRUNT-U SZCZEPNY. Nie należy stosować obrzutki na powierzchnie gipsowe, metalowe, drewniane lub drewnopodobne. W przypadku, gdy występują miejsca narażone na powstawanie rys, jak zmiana podłoża (np. beton/cegła) oraz na podłożach niestabilnych, stosuje się metalową siatkę zbrojącą, zgrzewaną punktowo. Siatka powinna zachodzić około 20 cm na każdą ze stron. W narożnikach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych stosować nierdzewne profile ochronne. Wszelkie większe ubytki i nierówności podłoża, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy uzupełnić przed tynkowaniem odpowiednim do tego produktem. Bezpośrednio przed nanoszeniem obrzutki należy (do nasycenia ) dokładnie zwilżyć podłoże wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY SZPRYC narzucać dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania lub ręcznie na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Przy narzucie ręcznym zawartość worka wymieszać z podaną na opakowaniu ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Obrzutki nie wyrównywać i nie zagładzać. W przypadku nakładania ręcznego suchą zaprawę można wymieszać mechanicznie z odpowiednią ilością wody (ok. 5,5-6 litra na 25 kg zaprawy) do uzyskania jednolitej konsystencji w czasie ok 5 minut. Ilość wody dobrać w zależności od założonej gęstości zaprawy. Dodawanie większej ilości wody w stosunku do zalecanej obniża wytrzymałość zaprawy i zwiększa jej skurcz. Nie dodawać innych składników typu piasek, cement itp. Zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez około 1-1,5 godziny od momentu rozrobienia, dlatego zaleca się przygotowanie jednorazowo tylko takich porcji, które zostaną w tym czasie wykorzystane. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę należy ponownie wymieszać. Zaprawę należy nanieść równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Nanoszenie następnych warstw możliwe jest po stwardnieniu podkładu (w zależności od warunków od 3-4 godzin). W przypadku nanoszenia końcowego produktu jakim jest tynk maszynowy cementowo-wapienny szary lub biały, odmiana „ciężka” albo „lekka” należy odczekać minimum 3-5 dni od momentu położenia tynku cementowo-wapiennego SZPRYC. Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5°C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0°C. Świeżo wykonaną obrzutkę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie potrzeby zraszać wodą. Nie stosować wszelkiego rodzaju nagrzewnic z uwagi na ryzyko wystąpienia rys skurczowych w procesie wiązania tynku. Świeże zabrudzenia elementów budowlanych i narzędzi po tynku należy zmyć czystą wodą, a stwardniałe należy usunąć mechanicznie.

CZAS WYSYCHANIA

Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%, tynk można poddać dalszej obróbce, przyjmując jeden dzień na każdy 0,5 cm grubości przy 100% pokryciu powierzchni. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

ZUŻYCIE

Średnie zużycie około 4-6 kg/ m² Proporcje mieszaniny z wodą to około 5,5-6 litra na 25 kg zaprawy (produktu).

NARZĘDZIA

Agregat tynkarski, betoniarka, mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, łata tynkarska, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawę, naczynie miarowe na wodę.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

OPAKOWANIA

worki papierowe 25 kg paleta: 54 worków po 25 kg = 1350 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą . Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25°C Temperatura podłoża od +5°C do +25°C

UWAGA

ASTEX- PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądź sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr Tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mail na adres: laboratorium@astex-tynki.pl

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy