Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Tynki cementowo-wapienne 

Tynk maszynowy TMC-1/Z

Tynk cementowo-wapienny TMC-1 przeznaczony jest do maszynowego lub ręcznego wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych w okresie jesienno-zimowym.

  • Dostępny w kolorze białym i szarym
  • Łatwy w obróbce
  • Drobnoziarnisty
  • Paroprzepuszczalny
  • Wysoce plastyczny

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

ZASTOSOWANIE

Tynk cementowo-wapienny jest przeznaczony do maszynowego lub ręcznego wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych w okresie jesienno-zimowym. Ma zastosowanie w budownictwie mało i wielometrażowym, zarówno do nowopowstających budynków, jak i tych remontowanych (pomieszczenia mieszkalne, piwnice garaże, hale itp.). Tynk cementowo-wapienny przeznaczony jest m.in. do podłoży mineralnych: betonowych, ceramicznych, na bloczki betonowe, pustaki, cegły, na podłoża wapienno-piaskowe, płyty wiórowo-cementowe itp. Jest stosowany również jako podkład pod tynki szlachetne. Nadaje się do nakładania jedno lub wielowarstwowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk cementowo-wapienny jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości, opartej na bazie szarego lub białego cementu, specjalnie dobranych kruszyw i dodatków modyfikujących. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu i łatwym w obróbce. O bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Specjalna modyfikacja chemiczna eliminuje efekt osuwania się świeżo naniesionej warstwy. Zaprawa cementowo-wapienna jest produktem mrozo i wodoodpornym. Pełną wytrzymałość uzyskuje po 28 dniach od momentu zakończenia aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zawartość opakowania wsypać do agregatu tynkarskiego. Przy nakładaniu ręcznym mieszanie polega na wsypaniu do naczynia odpowiedniej ilości zaprawy tynkarskiej oraz odmierzonej ilości wody. Następnie masę mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy mieszaniu bez agregatu jeżeli zajdzie potrzeba – dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie. Nie dodawać innych składników typu piasek, cement itp. Zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez około 1-1,5 godziny od momentu rozrobienia, dlatego zaleca się przygotowanie jednorazowo tylko takich porcji, które zostaną w tym czasie wykorzystane. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę należy ponownie wymieszać. Zaprawę należy nanieść równomiernie na tynkowaną powierzchnię.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę tynkarską nakłada się po wcześniejszym przygotowaniu podłoża (na wysezonowany wcześniej tynk cementowo-wapienny SZPRYC min. 3-5 dni od zakończenia nakładania). Zaprawę należy nanieść za pomocą agregatu do tynków maszynowych lub ręcznie za pomocą kielni. Prace zaczynamy od powierzchni poziomych (sufitów), następnie płaszczyzny pionowe. Masę należy nakładać równomiernie poziomymi pasami zaczynając od dołu i kierując się ku górze powierzchni. Niedopuszczalne jest jednorazowo nakładanie zbyt grubej warstwy przekraczające standardowe wartości w budownictwie. Jeśli zachodzi konieczność nałożenia grubszej warstwy prace należy podzielić na 2-3 etapy z odpowiednimi odstępami czasu (przy zachowaniu warunków pogodowych i otoczenia podanych na opakowaniu, czas ten wynosi 3-4 godzin). Jednorazowe nałożenie warstwy tynku powyżej 2 cm spowoduje popękanie tynku na powierzchni. Po nałożeniu zaprawy należy przystąpić do wstępnego równania powierzchni poprzez zebranie nadmiaru tynku za pomocą łat budowlanych. Wynikłe ubytki uzupełnić nadmiarem masy zebranej przy wyrównywaniu, bądź nałożyć świeży materiał i ponownie wygładzać, aż do uzyskania jednolitej powierzchni. W zależności od oczekiwanego efektu wykończenia i dalszego przeznaczenia powierzchni (kategoria tynku) należy ją wygładzić (np. pod kolejne warstwy farby lub gładzi) za pomocą pacy styropianowej lub filcowej. Jeśli narzucany tynk ma stanowić podłoże pod ceramikę albo elementy wykończeniowe, tynk należy pozostawić chropowaty (nie wygładzony). Czas obróbki, a także wysychania uzależniony jest od parametrów podłoża i otoczenia. Nakładanie kolejnych warstw tynku cementowo-wapiennego powinno odbywać się po wstępnym związaniu poprzedniej warstwy tynku. Podczas wysychania tynków wewnątrz pomieszczenia należy bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację. Przy tynkach wykonywanych na zewnątrz należy chronić nałożoną warstwę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (zbyt szybkie wysychanie, które może doprowadzić do spękania tynku), a także chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu. Temperatura powietrza i podłoża musi być dodatnia. Przed rozpoczęciem kolejnych prac należy upewnić się że powierzchnia tynku jest wystarczająco sucha. Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby przyczepności.

UWAGA!

Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +15 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5°C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0°C. Świeżo wykonany tynk chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, w razie potrzeby zraszać wodą. Nie stosować nagrzewnic elektrycznych i gazowych (ryzyko powstania rys skurczowych). Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych i narzędzi należy czyścić wodą lub mechanicznie po wyschnięciu, związaniu zaprawy. Podczas gruntowania ścian na tynku cementowo-wapiennym mogą wystąpić ”pajęczyny„ czyli różnego rodzaju nieregularne przebarwienia, w kształcie nieregularnych kształtów, linii w pionie, poziomie w skosie itp. Tego typu zjawisko nie jest wadą materiału. Po wyschnięciu przebarwienia znikają i nie mają żadnego wpływu na malowanie, nakładanie gładzi itp. pod warunkiem, że te przebarwienia oraz linie nie mają pęknięć.

CZAS WYSYCHANIA

W okresie jesienno-zimowym wymagane jest utrzymywanie w pomieszczeniach dodatnich temperatur powyżej +5°C. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza przekraczającej 65% czas wysychania tynku może znacząco się wydłużyć. Czas wiązania tynku uzależniony jest również od miejsca zastosowania, grubości warstwy tynku, a także temperatury w pomieszczeniu oraz temperatury otoczenia.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 1,25 kg/m² na 1 mm grubości zaprawy. Grubość warstwy od 5-15 mm.W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża. Proporcja mieszanki z wodą to około 5-5,5l wody na 25 kg suchej mieszanki.

NARZĘDZIA

Agregat do nakładania tynków maszynowych z pistoletem, wiertarka z mieszadłem, mieszadło, betoniarka, kielnia, paca styropianowa, paca filcowa, łaty wyrównujące, zacieraczki. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczeniem w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji.

OPAKOWANIA

worki papierowe 25 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement, który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą . Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Karta Techniczna oraz Karta Charakterystyki dostępna na stronie internetowej www.astex-tynki.pl

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +15°C Temperatura podłoża od +5°C do +15°C Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +15°C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5°C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0°C.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy