Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Tynki elewacyjne w systemie ociepleń  Tynk mozaikowy ASDECO 

Tynk mozaikowy ASDECO wewnętrzny

Tynk mozaikowy ASDECO wewnętrzny przeznaczony jest do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych tynków na ścianach wewnątrz budynku.

  • wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
  • bogata gama kolorów
  • odporny przy czyszczeniu, myciu i ścieraniu

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
ziarno 1,0 mm
ziarno 1,5 mmWaga 15 kg
ziarno 1,0 mm
ziarno 1,5 mmZużycie

przy grubości ziarna 1,0 mm: 3,0-3,5 kg na 1m²
przy grubości ziarna 1,5 mm 4,0-4,5 kg na 1m²

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

15kg

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

ZASTOSOWANIE

Tynk mozaikowy ASDECO przeznaczony jest do ręcznego wykonywania powierzchni dekoracyjnych wewnątrz budynków. Ze względu na wysoką trwałość, odporność na zmywanie, czyszczenie i ścieranie, tynk mozaikowy ASDECO zalecany jest do wykańczania powierzchni szczególnie obciążonych użytkowo. Bogata kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszczeń wystawowych, salonów samochodowych, biur, klatek schodowych oraz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Tynk mozaikowy ASDECO wykonano na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem naturalnego marmuru i wysokiej jakości, barwionego kruszywa kwarcowego, jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Wysoka zawartość akrylu gwarantuje bardzo dużą odporność na różnego rodzaju uszkodzenia, mycie i szorowanie itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Powierzchnie zabrudzone należy oczyścić mechanicznie lub środkami specjalnymi. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować, stosując ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ. Każde podłoże należy zagruntować 24 h przed nakładaniem tynku emulsją gruntującą Akro-Grunt-U podbarwionym pod określony kolor ASDECO. Przy nakładaniu tynku mozaikowego ASDECO na płyty kartonowo-gipsowe, powierzchnie płyt należy wyrównać zaprawą klejową STYRO-LUX-Biały, w przeciwnym razie łączenia i miejsca po szpachlowaniu gipsem będą widoczne na tynku mozaikowym. Zaprawa musi dobrze związać. Po wyrównaniu należy podłoże zagruntować emulsją gruntującą Akro-Grunt-U odbarwiony pod określony kolor ASDECO.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Tynk mozaikowy ASDECO dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Jeśli jest konieczność zmniejszenia gęstości tynku, można dodać podczas mieszania do tynku niewielką ilość wody (do 1% wagowo).

SPOSÓB NAKŁADANIA

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągnąć tynk ASDECO warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczać do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Czas wysychania tynku uzależniony jest od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosić +10°C, a max. +25°C. Przy dużej wilgotności powietrza nie jest wskazane nakładanie tynku. Temperatura stosowania (podłoża i powietrza) od +10°C do +25°C.

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, gładka paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się (zaleca się dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby): ok. 3,0 – 3,5 kg tynku o grubości kruszywa 1.0 mm na 1 m² ok. 4,0 – 4,5 kg tynku o grubości kruszywa 1.5 mm na 1 m²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt należy przechowywać w nie nasłonecznionym miejscu. Materiał po zaschnięciu trudny do usunięcia. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

UWAGA

ASTEX PUCZYŃSCY TYNKI KLEJE FARBY gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia i warunki w jakich był stosowany. Podane zalecenia i zakres stosowania produktu bądż sposób wykonywania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. W razie wątpliwości co do użycia produktu prosimy o kontakt pod nr tel. 0 54 283 21 24 lub drogą e-mailową na adres: laboratorium@astex-tynki.pl. Informacje zawarte na opakowaniu nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadkach wątpliwych należy wykonać samodzielnie próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy