Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Zaprawy klejowe do płytek i kamienia 

Viking Specjal Odkształcalny SZARY S1

Viking Specjal Odkształcalny S1 jest odkształcalną zaprawą klejową w klasie C2TE S1 służącą do przyklejania płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, terakoty, gresu itp.

  • Do płytek wielkoformatowych max. 1200x2000 mm
  • Na podłoża odkształcalne ( odkształcenie do 2,5 mm na 100 cm)
  • Mrozoodporny i wodoodporny
  • Na balkony i tarasy

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

1,5 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy klejenia

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość opakowań na palecie

54 szt

Dokumenty do pobrania:

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE

Viking Specjal dkształcalny C2TE S1 stosuje się do układania płytek: ceramicznych, gresowych, terakoty, płytek klinkierowych, płytek wielkoformatowych, płytek elewacyjnych, lastryko, do pomieszczeń i obiektów handlowych, usługowych i przemysłowych o zwiększonym natężeniu ruchu, a także przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych oraz na stare okładziny z płytek ceramicznych. Zaprawa klejowa z uwagi na swoje właściwości kompensuje naprężenia termiczne i mechaniczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Odkształcalność i podwyższone parametry zaprawy klejowej idealnie nadają się do stosowania na podłoża odkształcalne np. w systemie ogrzewania podłogowego, do nakładania na sztywno mocowane płyty kartonowo-¬gipsowe, tarasy, balkony, stare płytki ceramiczne, jednowarstwowe podłoża gipsowe i anhydrytowe po wcześniejszym zagruntowaniu (zalecany preparat gruntujący Uni-Astex (podłoża mineralne) lub na nietypowe podłoża Uni-Astex Szczepny (np. płyta OSB, stare okładziny z płytek ceramicznych itp. ) oraz podłoża pokryte płynną folią Hydro-Astex. Klej doskonale nadaje się także do stosowania na różne wysezonowane podłoża mineralne: beton komórkowy, tynki cementowo-wapienne, cementowe, jastrychy, cegły, bloczki, pustaki, wylewki.

WAŻNE

Do przyklejania płytek z kamienia naturalnego (marmury) zalecane jest zastosowanie zaprawy klejowe Viking Specjal „Biały” w klasie C2TE lub lub Viking Specjal Odkształcalny Biały w klasie C2TE S1.

WŁAŚCIWOŚCI

Viking Specjal Odkształcalny C2TE S1 jest gotową, suchą mieszanką najwyższej, jakości opartej – na bazie cementu szarego bezpopiołowego klasy 42,5 , lub w przypadku produktu Viking Specjal Odkształcalny „Biały” w klasie C2TE S1cementu białego w klasie 52,5 oraz specjalnie dobranego kruszywa i dodatków modyfikujących. Zaprawa zapewnia trwałość montażu okładzin w najbardziej ekstremalnych warunkach. Jest odporna na rozszerzalność liniową wskutek znacznych różnic temperatur dobowych. Zaprawa ta jest przygotowana z myślą o naturalnych ruchach okładzin, przenosząc powstałe miedzy nimi naprężenia, a także kompensując naprężenie powstałe między układanym materiałem, a podłożem. Odznacza się dobrą plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Dodatkowo wzmocniona mikro włóknem polipropylenowym o długości 6 mm. Specjalna modyfikacja chemiczna eliminuje efekt osuwania się świeżo przyklejonej płytki. Viking Specjal Odkształcalny C2TE S1 jest produktem odkształcalnym, mrozo i wodoodpornym, a także bezskurczowym o zwiększonej przyczepności do podłoża w celu szybkiego i bezpiecznego zastosowania, niemal do wszystkich materiałów ceramicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej Viking Specjal Odkształcalny C2TE S1 (2 do 7 mm) należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierna chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą Uni-Astex lub Uni-Astex Szczepny. W przypadku konieczności klejenia płytek na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejaniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne należy przenieść na wykonywaną warstwę okładziny. Powyżej 20 m² powierzchni należy stosować dylatacje pośrednie.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać ok. 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli potrzeba – dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie. Zaprawę rozprowadzić po podłożu stalową pacą zębatą. PŁYTEK NIE MOCZYĆ W WODZIE.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę klejową Viking Specjal Odkształcalny C2TE S1 stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane podłoże stalową pacą gładką, a następnie pacą zębatą równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku). Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10 do 20 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W celu zwiększenia przyczepności zaleca się również pokrycie w całości płytek zaprawą klejową od strony odwrotnej płytki. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejenie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyłożeniu dłoni do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna na całej powierzchni płytki. Czas korygowania położenia płytki wynosi do 20 minut od momentu jej dociśnięcia (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu, po okresie 24-48 godzin od przyklejenia płytek. Należy przestrzegać czasu otwartego. Wykonywana powierzchnię chronić przed nasłonecznieniem i opadami deszczu. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga w przeciągu 3 - 4 dni. Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje, jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby przyczepności.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 1, 5 - 7kg zaprawy na 1m² w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy. W praktyce zużycia zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIA

Worki papierowe: 25 kg Paleta: 1200 kg w workach po 25 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5 do +25°C Temperatura podłoża od +5 do +25°C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy