Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Wylewki i betony 

Wylewka samopoziomująca

Wylewka samopoziomująca przeznaczona do ręcznego lub maszynowego wygładzania, niwelowania i poziomowania posadzek podłogowych, stropów betonowych, jastrychów, suchych podłóg wewnątrz pomieszczeń.

  • Grubość od 5 do 30 mm
  • Na ogrzewanie podłogowe
  • Wysoka wytrzymałość
  • Podł płytki ceramiczne, wykładziny, panele

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

1,5 kg/ m² przy grubości 1 mm

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

ZASTOSOWANIE I PRZEZNACZENIE

Wylewka samopoziomująca jest łatwą w stosowaniu, przygotowaną fabrycznie sucha mieszanka, przeznaczona do ręcznego lub maszynowego wygładzania, niwelowania i poziomowania posadzek podłogowych, stropów betonowych, jastrychów, suchych podłóg wewnątrz pomieszczeń. Ma zastosowanie w budownictwie mało i wielometrażowym takim jak: pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, magazyny, hale, garaże, piwnice, hole, biura, korytarze itp. Po zastosowaniu wylewki uzyskujemy doskonale równe podłoże pod płytki ceramiczne, panele podłogowe oraz różnego rodzaju wykładziny podłogowe itp. Wylewkę można stosować do ogrzewania podłogowego. Przy zastosowaniu wylewki samopoziomującej uzyskujemy idealnie gładką powierzchnię bez konieczności stosowania profili prowadzących i ściągania masy łatami.

WŁAŚCIWOŚCI

Wylewka samopoziomująca jest gotową, suchą mieszanką najwyższej jakości, opartej na bazie szarego cementu portlandzkiego, oczyszczonego piasku, kruszyw i dodatków modyfikujących. Odznacza się bardzo dobrymi właściwościami samopoziomującymi, urabialnością, rozpływalnością, plastycznością oraz przyczepnością do podłoża, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu i łatwym w obróbce. Po wymieszaniu z wodą tworzy jednolitą i jednorodną masę łatwą do rozprowadzenia. O bardzo wysokiej przyczepności do podłoża. Wylewka samopoziomująca jest produktem mrozo i wodoodpornym. Charakteryzuje się też wysoką szczelnością. Wpływa również na szybsze tempo wykonywania prac budowlanych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, wysezonowane, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej itd.). Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą UNI¬ASTEX . Przy podłożu o zwiększonej nasiąkliwości czynność powtórzyć. Niedopuszczalne jest pozostawienie nadmiernej ilości środka gruntującego na podłożu. W przypadku konieczności wykonania warstwy na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na nałożeniu warstwy kontrolnej i sprawdzeniu połączenia po min 48 godzinach. Luźne elementy należy usunąć. Bezwzględnie należy stosować profile dylatacyjne oddzielające ścianę (w postaci taśm uszczelniających bądź styropianu od 5 do 10 mm), progową oraz wokół elementów nośnych konstrukcji (filarów, kominów itp.). Wszelkie dylatacje konstrukcyjne należy przenieść na warstwę samopoziomującą. Powyżej 50 m² powierzchni należy stosować dylatacje pośrednie. Wylewane stropy uszczelnić. Zalecane użycie na powierzchniach: – jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni, wilgotność poniżej 4%), – beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność poniżej 4%). – podkłady anhydrytowe przeszlifowane mechanicznie i odkurzone (wilgotność <0,5%) .

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do naczynia z odpowiednią ilością wody( 5L/25 kg). Następnie masę mieszać mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem (mieszadła) lub specjalnego agregatu (wyposażonego w podajnik ślimakowy oraz niepowodującego napowietrzania zaprawy), aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pozostawić na około 5 min i wymieszać ponownie w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji masy. Tak przygotowana zaprawę należy zużyć w ciągu około 30¬-45 min. Niedopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy poprzez dodanie innych składników chemii budowlanej np. piasku, cementu, gdyż może spowodować to utratę właściwości zaprawy. Zastosowanie nie odpowiedniej ilości wody zarobowej prowadzi do obniżenia parametrów fizycznych i wytrzymałościowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Wylewkę samozpoziomującą nakłada się ręcznie na wcześniej zagruntowane podłoże oraz wyznaczoną przyszłą grubość przy pomocy reperów lub poziomicy naniesioną na ścianę. Świeżo wylaną zaprawę rozprowadzamy stalową pacą lub listwą zgarniającą. Wylaną masę należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym przez około 30 min. Podczas wysychania wylewki, a także w czasie jej dojrzewania należy bezwzględnie zapewnić dobrą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń, zbyt szybkie wysychanie może doprowadzić do spękania wylewki. Temperatura powietrza i podłoża w trakcie prac oraz w procesie wiązania i wysychania musi być dodatnia od +5ºC + 25ºC . Prace należy wykonywać ciągle, aż do pokrycia podłoża w całości. Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby przyczepności lub skontaktować się z przedstawicielem firmy Astex Puczyńscy Tynki Kleje Farby. Ilość wody na opakowanie 25kg: 5 litrów

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 1,5 kg na 1 m² posadzki przy grubości warstwy 1 mm.

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, mieszadło, rakla, wałek kolczasty, betoniarka, agregat z pompą ślimakową. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg Paleta: 54 worków po 25 kg = 1350 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji , która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5 do +25ºC Temperatura podłoża od +5 do +25ºC

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy