Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Systemy ociepleń Astex-Term  Zaprawy klejowe w systemie ociepleń 

Zaprawa klejowa do zatapiania siatki i przyklejania płyt styropianowych STYRO LUX biały White Glass

Zaprawa klejowa White Glass przeznaczona jest do przyklejania i szpachlowania płyt styropianowych oraz do zatapiania siatki z włókna szklanego w warstwie zbrojonej systemu ociepleń ASTEX TERM.

  • Nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku
  • Hydrofobowa
  • Produkowana z białego cementu 52,5R i piasku szklarskiego
  • Wzmocniona włóknem polipropylenowym
     

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Przyklejanie styropianiu
Zatapianie siatki


Waga 25 kg
Przyklejanie styropianiu
Zatapianie siatki


Zużycie przy klejeniu płyt styropianowych

4,0-5,0 kg/m2

Zużycie przy zatapianie siatki

3,0 -4,0 kg/m2

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość opakowań na palecie

54 szt

Dokument odniesienia

Europejska Ocena Techniczna 17/0726

ZASTOSOWANIE

Zaprawę klejową White Glass stosuje się do przyklejania płyt ze styropianu białego, grafitowego i hydrofobowego w systemie ociepleń pod różne rodzaje tynków dekoracyjnych. Zaprawa nadaje się do wypełniania i szpachlowania ubytków ustabilizowanego podłoża, jak i również na wyrównywanie powierzchni np. pod przyklejanie płytek ceramicznych. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI

White Glass jest uniwersalną i hydrofobową zaprawą klejową przeznaczoną do przyklejania płyt styropianowych oraz do zatapiania siatki. Zaprawa White Glass produkowana jest na białym cemencie 52,5R i dodatkowo jest wzmocniona włóknem polipropylenowym dzięki czemu charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Specjalne dodatki zapewniają hydrofobowość zaprawy dzięki czemu tworzy się powłoka, na którą bezpośrednio można położyć tynk elewacyjny nie stosując przy tym gruntów podtynkowych. Warunkiem tej technologii jest ciągłość prac. Jeżeli elewacja zostanie pokryta zaprawą White Glass i zostanie pozostawiona na warunki atmosferyczne dłużej niż 3 miesiące, to przed położeniem tynku należy zagruntować powierzchnię preparatem gruntujący Akro Grunt-U lub Akro Grunt SiSi.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Nierówności podłoża większe niż 15 mm, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej White Glass należy korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą UNI-ASTEX.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody około od 5,5 do 6l/25 kg i mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać ok. 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeżeli zachodzi potrzeba należy dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie.

KLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH

Zaprawę rozprowadzić metodą pasmowo-punktową na płycie styropianu przy użyciu kielni lub pacy. Grubość nanoszonej warstwy zaprawy uzależniona jest od równości podłoża i należy ją tak dobrać aby po nałożeniu pokrywała minimum 40% powierzchni płyty , a po dociśnięciu płyty do ściany minimum 60%.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJNEJ NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Zaprawę klejową White Glass rozprowadzić na powierzchni płyty za pomocą pacy zębatej, następnie wtopić w nią siatkę z włókna szklanego, pamiętając o 10 cm zakładach na styku pasm siatki. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić min. 3 mm, a wtopiona siatka powinna znajdować się w połowie grubości pierwszej warstwy zaprawy. Czas wiązania zaprawy jest uzależniony od warunków atmosferycznych, ale można przyjąć że wynosi on ok. 24 godziny na 1 mm grubości zaprawy. Podczas schnięcia, zaprawę należy chronić od niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: deszcz, mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne. Podczas wykonywania prac oraz przy wiązaniu zaprawy temperatura podłoża i powietrza powinna wynosić od +5°C do +25°C.

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

ZUŻYCIE

Klejenie płyt styropianowych ok. 4,0-5,0 kg na 1m², Zatapianie siatki z włókna szklanego: 3,0-4,0 kg na 1m²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczeniem w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji.

OPAKOWANIA

Worki papierowe 25 kg

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie, etykietę lub Kartę Charakterystyki.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy