Wersja Polska English Version Deutsche Українська версія Русская версия

Astex Professional  Zaprawy klejowe do płytek i kamienia 

Zaprawa klejowa VIKING LUX MULTI SZARY

Viking Lux Multi jest zaprawą klejową klasy C1TE służącą do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty.

  • Do wewnątrz i na zewnątrz
  • Wysoka przyczepność
  • Mrozoodporny i wodoodporny
  • Brak spływu

Oblicz zużycie

Powierzchnia pokrycia (m2)
Średnie zużycie dla określonego obszaru:
Waga 25 kg (Ilość sztuk)

Zużycie

1,5 kg/m² na każdy 1 mm grubości warstwy klejenia

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji

Ilość w opakowaniu

25 kg

Ilość opakowań na palecie

54 szt

ZASTOSOWANIE

Zaprawę klejową VIKING LUX MULTI C1TE stosuję się do mocowania glazury, terakoty, kamienia naturalnego oraz nienasiąkliwych płytek cementowych, betonowych, na nieodkształcalnych i stabilnych podłożach takich jak: tynk cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy, na powierzchnię wykonaną z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych, itp. Może być stosowana do wewnątrz i na zewnątrz budynków, do każdego rodzaju płytek.

WŁAŚCIWOŚCI

VIKING LUX MULTI C1TE jest gotową, suchą mieszanką opartą na bazie wysokiej jakości cementu oraz specjalnie dobranych kruszyw i środków modyfikujących. Odznacza się dobrą plastycznością, urabialnością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, co czyni ją wyrobem o bardzo wszechstronnym zastosowaniu. Specjalna modyfikacja chemiczna eliminuje efekt osuwania się świeżo przyklejonej płytki. VIKING LUX MULTI C1TE jest produktem mrozo i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej). Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej VIKING LUX MULTI C1TE korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża zredukować, stosując emulsję gruntującą UNI-ASTEX. W przypadku konieczności klejenia płytek na stałych podłożach o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejaniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48-72 godzinach. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne oraz dodatkowe należy przenieść na wykonywaną warstwę okładziny. Brak dylatacji w tych miejscach lub ich niewłaściwe wykonanie może skutkować pękaniem płytek oraz ich odspajaniem. Okładziny ceramiczne układać przynajmniej po 28 dniach od momentu wykonania posadzek lub tynków, w przypadku betonu po 3 miesiącach od zakończeniu robót budowlanych stanu surowego.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do naczynia z odpowiednią ilością wody (5,5 – 6,5 l na 25 kg). Następnie masę mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Pozostawić na około 5-10 min i wymieszać ponownie. Jeżeli zajdzie potrzeba dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu od 1 do 2,5 godziny w zależności od warunków otoczenia. Niedopuszczalne jest modyfikowanie zaprawy poprzez dodanie innych składników chemii budowlanej np. piasku, cementu, oraz innych dodatków, ponieważ może spowodować to utratę właściwości zaprawy. Przy klejeniu płytek na powierzchniach pionowych, aby wykluczyć efekt spływu zaleca się stosować ilość wody z dolnej granicy, czyli około 5,5l/25kg zaprawy. W zależności od wielkości płytek przy klejeniu na płaszczyznach poziomych można zwiększać ilość wody zarobowej do maksymalnej granicy 6,5 l/25kg zaprawy. WAŻNE: Do przyklejania płytek z kamienia naturalnego należy stosować zaprawę klejową koloru białego.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę klejową VIKING LUX MULTI C1TE stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na przygotowane podłoże stalową pacą gładką, a następnie pacą zębatą równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku). Jednorazowo nie nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10 do 30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W celu zwiększenia przyczepności zaleca się pokrycie w całości płytek zaprawą klejową od strony odwrotnej płytki. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejenie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyłożeniu dłoni do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można kontynuować przyklejanie. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Płytek nie układać na styk. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna na całej powierzchni. W trakcie wykonywania prac na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejowej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. Świeże zabrudzenia po zaprawie klejowej zmyć wodą, a stwardniałe usunąć mechanicznie. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu, po okresie 24-48 godzin od przyklejenia płytek. Należy przestrzegać czasu otwartego. Wykonywaną powierzchnię chronić przed nasłonecznieniem i opadami deszczu. Pełną wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po 7 dniach. Płytek nie moczyć wodzie.

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, kielnia sztukatorska, ząbkowana paca stalowa, poziomnica, pojemnik na zaprawę, naczynie miarowe do wody. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczeniem w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się 4–5 kg zaprawy na 1m² w zależności od podłoża i rodzaju użytej pacy. W praktyce zużycia zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.

OPAKOWANIA

Worki papierowe: 25 kg

TEMPERATURA WYKONYWANYCH PRAC

Temperatura powietrza od +5°C do +25 °C Temperatura podłoża od +5°C do +25 °C Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki około 5,25 ÷ 6,00 L wody na 25 kg Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny Czas otwarty pracy około 30 minut Czas korygowania płytki po przyklejeniu ok. 10 minut Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C Użytkowanie posadzki po 24 godzinach Pełna wytrzymałość użytkowa po 3 dniach Fugowanie po około 24 godzinach Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm Max. grubość warstwy zaprawy 7 mm Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Przez okres 7 dni po zakończeniu prac temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5 °C, a przez kolejnych 21 nie powinna spadać poniżej 0 °C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement który wymieszany z wodą daje odczyn alkaiczny. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą . Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Masz pytania? Wątpliwości? Zapytaj doradcę Formularz kontaktowy